Grundskole top.jpg

Grundskolen på Herlufsholm

Fremtiden starter i skolen.

Grundskolen udgør vigtige år i elevernes faglige og personlige udvikling. På Herlufsholm møder vi eleverne, hvor de er og hjælper dem fremad. Fagligheden er i centrum og skolegangen fuld af læring, venskaber og udvikling for et solidt og godt afsæt til videre uddannelse.

I grundskolen har vi fokus på elevprofiler der forpligter alle vores elever.

Grundskolens tilsynsførende er for skoleårene 2022/2023 og 2023/2024 Helle Kirkelund.

En anderledes skole

Herlufsholm er et tilvalg af historisk ånd, mange traditioner og stærke værdier. Som privatskole kan vi selv forme vores grundskole på den måde, som vi synes danner det bedste fundament for elevernes faglige og personlige udvikling.

Derfor har vi:

  • Lave klassekvotienter med ca. 20-22 elever i klasserne
  • Karakterer på alle årgange og afsluttende prøver
  • Valgfag i 7.-8. årgang: musik, billedkunst og madkundskab 
  • Lærere, der kun underviser i deres linjefag og som sjældent udskiftes
  • Skolebeklædning, der skaber fællesskab men også forpligter
  • Lejrskole, studieture og ekskursioner

 

Et rigt fritidsprogram for alle

Der er fordele ved at kunne dyrke sine fritidsinteresser på sin skole efter skoletid, og derfor er vores fritidsprogram en stor succes blandt både dag- og kostelever. For de kreative og musiske elever er der mulighed for at deltage i musikundervisning, billedkunst og drama. Der er også god mulighed for aktiv udfoldelse, såsom fodbold, ultimate, cheerleading, tennis, mm. Eleverne kan engagere sig i velgørende aktiviteter, udfordre sig selv i The Duke of Edinburgh International Award program eller deltage i Round Square udvekslinger og konferencer.

I videoen herunder fortæller Caroline om, hvordan det var at være kreativ anlagt og gå på Herlufsholm.

De rette rammer for læring

Den individuelle udvikling bliver sat i højsædet gennem lærernes fokus på faglig og personlig udvikling. Vi skaber en rød tråd gennem elevernes tid her, som er med til at fostre en progression frem mod mere viden, større selvsikkerhed og modenhed til at klare ungdomsuddannelserne. Herlufsholm er blandt de bedste skoler i landet målt på løfteevne, og vores elever klarer sig rigtig godt ved FP9 og FP10. 

På Herlufsholm sætter vi stort fokus på elevernes trivsel, fordi trivsel er essentielt for læringsmiljøet, og på alle årgange bruger vi derfor tid på at skabe et inspirerende læringsrum, faglige forløb, der stimulerer sammenholdet, og taler åbent med eleverne om konfliktløsning og medansvar.

Vil du opleve Herlufsholm Skole? Læs mere om Åbent hus og Informationsmøder her, hvor du får en rundvisning og har mulighed for at tale med både elever og ledere. 

 

Mere information

Åbent hus

Få en rundvisning og oplev skolen, mød vores elever og lærere og hør om vores forskellige uddannelser.

Ansøg nu

Her finder du links til vores forskellige ansøgningsformularer.

Læs mere om grundskolens klassetrin

Find mere information om vores indskolings- og udskolingsforløb.