Herlufsholm holder bal i Festsalen

Ansøg om kontingentnedsættelse

På denne side kan du ansøge om søskendemoderation og behovsbestemt moderation af skolekontingentet. Du skal både udfylde en generel moderationsansøgning samt eventuelle skemaer. 

Inden du går i gang

BEMÆRK!

Indtil ultimo april – før nyt skoleår - kan nedenstående ansøgningsskemaer kun anvendes til ansøgning om moderation for indeværende skoleår!

Såfremt du måtte have behov for en forhåndsdrøftelse om mulighed for moderation for kommende skoleår før ultimo april, kan du rette henvendelse til moderation@herlufsholm.dk eller på tlf. +45 5575 3501.

Før du begynder ansøgningsprocessen, skal du have en række dokumenter klar i digital form, da disse skal vedhæftes din ansøgning.

Ansøgninger om søskendemoderation

Ingen dokumentation er nødvendig, og du kan gå direkte videre til ansøgningsskemaet.

Ansøgninger om behovsbestemt moderation

Foruden årsopgørelse for sidste år, forskudsopgørelse for indeværende år og evt. dokumentation for udenlandsk indtjening for både dig selv og en eventuel ægtefælle/samlever skal du ligeledes udfylde og vedhæfte nedenstående:

Dagelever i grundskolen:

Ansøgning om moderation + Eunomia skolepenge tilskud

Kostelever i grundskolen

Ansøgning om moderation + Eunomia skolepenge tilskudEunomia opholdsstøtte

Alle elever under 18 år til STX/IB:

Ansøgning om moderation + Fripladskassen for Private Gymnasier og Studenterkurser

Alle elever over 18 år til STX/IB:

Ansøgning om moderation. Elever over 18 år skal ikke udfylde ekstra skemaer, men kan derimod ansøge om Statens Uddannelsesstøtte

 

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge moderation til det kommende skoleår er altid den 1. juni.

Ansøgningen er kun gældende for det indeværende skoleår, og der skal derfor ansøges hvert år.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.