Udkig over Herlufsholms smukke, grønne områder

Nøgletal opgjort dec. 2022

Ansatte

Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 170

Skoleområdet (fuldtidsansatte): 87

 

Elevtal

  Grundskole STX            Pre-IB og IB
Dagelever 195 85 4
Kostelever 37 184 40
I alt 232 269 44

 

Klassekvotienter

Grundskolen

  6. klasse 7. klasse 8. klasse  9. klasse  10. klasse  I alt 
Antal klasser 2 2 3 4 1 12
Antal elever 39 41 64 71 17 232
Klassekvotient 19,5 20,5 21,3 17,7 17 19,3

 

STX

  1.g 2.g  3.g  I alt 
Antal klasser 5 5 5 15
Antal elever 93 86 90 269
Klassekvotient 18,6 17,2 18 17,9

 

Pre-IB og IB

  Pre-IB / 1.IB 2.IB 3.IB  I alt 
Antal klasser 1 1 3
Antal elever 14 17 13 44
Klassekvotient 14 17 13 14,6