Nøgletal opgjort august 2017

Ansatte

Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 166

Skoleområdet (fuldtidsansatte): 84

 

Elevtal

  Grundskole Gymnasiet Pre-IB og IB
Dagelever 230 163 4
Kostelever 34 155 41
I alt 264 318 45

 

Klassekvotienter

Grundskolen

  6. klasse 7. klasse 8. klasse  9. klasse  10. klasse  I alt 
Antal klasser 2 3 3 4 1 13 
Antal elever 43 61 62 79 19 264 
Klassekvotient 21,5 20,3 20,7 19,7 19,0 20,3 

 

Gymnasiet

  1.g 2.g  3.g  I alt 
Antal klasser 5 6 5 16 
Antal elever 107 107 104 318 
Klassekvotient 21,4 17,8 20,8 19,8 

 

Pre-IB og IB

  Pre-IB / 1.IB 2.IB 3.IB  I alt 
Antal klasser 1 1
Antal elever 13 20  12  45 
Klassekvotient 13,0 20,0 12,0 15,0