Udkig over Herlufsholms smukke, grønne områder

Nøgletal opgjort oktober 2021

Ansatte

Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 170

Skoleområdet (fuldtidsansatte): 87

 

Elevtal

  Grundskole Gymnasiet Pre-IB og IB
Dagelever 188 101 3
Kostelever 51 192 49
I alt 239 293 52

 

Klassekvotienter

Grundskolen

  6. klasse 7. klasse 8. klasse  9. klasse  10. klasse  I alt 
Antal klasser 2 3 3 4 1 13
Antal elever 29 53 54 81 22 239
Klassekvotient 14,5 17,7 18 20,25 22 18,38

 

Gymnasiet

  1.g 2.g  3.g  I alt 
Antal klasser 5 5 4 14
Antal elever 100 97 96 293
Klassekvotient 20 19,4 24 20,93

 

Pre-IB og IB

  Pre-IB / 1.IB 2.IB 3.IB  I alt 
Antal klasser 1 1 3
Antal elever 21 18 18 52
Klassekvotient 21 18 18 17,67