Udkig over Herlufsholms smukke, grønne områder

Nøgletal opgjort maj. 2024

Ansatte

Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 170

Skoleområdet (fuldtidsansatte): 87

 

Elevtal

  Grundskole STX            Pre-IB og IB
Dagelever 179 59 4
Kostelever 32 170 51
I alt 211 229 55

 

Klassekvotienter

Grundskolen

  6. klasse 7. klasse 8. klasse  9. klasse  10. klasse  I alt 
Antal klasser 2 3 2 4 1 12
Antal elever 30 47 49 73 13 212
Klassekvotient 15 15,7 24,5 18,3 13 17,7

 

STX

  1.g 2.g  3.g  I alt 
Antal klasser 4 4 5 13
Antal elever 70 81 81 232
Klassekvotient 17,5 20,3 16,2 17,8

 

Pre-IB og IB

  Pre-IB / 1.IB 2.IB 3.IB  I alt 
Antal klasser 1 1 3
Antal elever 23 16 17 56
Klassekvotient 23 16 17 18,7