Udkig over Herlufsholms smukke, grønne områder

Nøgletal opgjort januar 2020

Ansatte

Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 171

Skoleområdet (fuldtidsansatte): 77

 

Elevtal

  Grundskole Gymnasiet Pre-IB og IB
Dagelever 192 151 4
Kostelever 60 126 38
I alt 252 277 42

 

Klassekvotienter

Grundskolen

  6. klasse 7. klasse 8. klasse  9. klasse  10. klasse  I alt 
Antal klasser 2 3 3 4 1 13
Antal elever 30 57 61 84 20 252
Klassekvotient 15 19 20,3 21 20 19,4

 

Gymnasiet

  1.g 2.g  3.g  I alt 
Antal klasser 4 4 5 13
Antal elever 100 76 101 277
Klassekvotient 25 19 20,2 21,3

 

Pre-IB og IB

  Pre-IB / 1.IB 2.IB 3.IB  I alt 
Antal klasser 1 1
Antal elever 7 18 17  42
Klassekvotient 7 18 17 14,3