Nøgletal opgjort august 2018

Ansatte

Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 171

Skoleområdet (fuldtidsansatte): 77

 

Elevtal

  Grundskole Gymnasiet Pre-IB og IB
Dagelever 217 168 6
Kostelever 43 121 47
I alt 260 289 53

 

Klassekvotienter

Grundskolen

  6. klasse 7. klasse 8. klasse  9. klasse  10. klasse  I alt 
Antal klasser 2 3 4 4 1 14
Antal elever 42 51 72 83 12 260 
Klassekvotient 21 17,7 18 20,8 12 18,6

 

Gymnasiet

  1.g 2.g  3.g  I alt 
Antal klasser 4 5 6 16 
Antal elever 84 101 104 289 
Klassekvotient 21 20,2 17,3 18 

 

Pre-IB og IB

  Pre-IB / 1.IB 2.IB 3.IB  I alt 
Antal klasser 1 1
Antal elever 18 18  17  54
Klassekvotient 18 18 17 18