Herlufsholm holder bal i Festsalen

Skolekontingent

Herlufsholm Skole er en privatskole, og alle indskrevne elever skal derfor betale et skolekontingent kvartalsvis forud. Kontingentet dækker foruden undervisningen også frokostbordet for dagelever, og for kostelever dækker kontingentet derudover også ophold, kost, vask af tøj og sygepleje.

 

Priser for skoleåret 20/21:

Dagelever:
6. årgang: 42.640 kr.
7. årgang - 3.G: 53.300 kr.

Kostelever: 157.000 kr.

Der vil for elever på 6. årgang ikke være mulighed for at søge om moderation, men der skal søges om Fripladstilskud, da det er en forudsætning for den mindre pris for denne årgang. Ansøgningsskemaet til Fripladstilskud udfyldes, underskrives og mailes til moderation@herlufsholm.dk

Administrationsgebyr:

Dagelever: 6.500 kr.
Kostelever: 10.000 kr.

Depositum:

Dagelever: 1.000 kr.
Kostelever: 2.000 kr.

Tillæg for både dag- og kostelever:

Samfund & Business studieretningen: +10.000 kr. om året
Pre-IB: +35.800 kr. om året
IB Diploma: +71.800 kr. om året

Ekstra udgifter i løbet af elevens tid på skolen:

  • Skolebeklædning/skoleuniform
  • Transport til og fra skolen
  • Ekskursioner og endagsture
  • Studieture, lejrskole og introdage
  • Skolens traditionelle arrangementer, fx fugleskydning, vildtaften, maskebal og sidste skoledag
  • Eventuel ekstraundervisning
  • Ordbøger, lommeregner og enkelte værker

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.

Søg om nedsat kontingent

Det er ikke muligt at få et stipendium/en friplads på Herlufsholm, men man kan søge om at få skolekontingentet nedsat med op til 20%. Når eleven fylder 18 år, kan der ligeledes søges om SU.

Læs mere mulighederne for behovs- og søskendemoderation: