Herlufsholm holder bal i Festsalen

Skolekontingent

Herlufsholm Skole er en privatskole, og alle indskrevne elever skal derfor betale et skolekontingent kvartalsvis forud. Kontingentet dækker foruden undervisningen også frokostbordet for dagelever, og for kostelever dækker kontingentet derudover også ophold, kost, vask af tøj og sygepleje.

Her kan du læse mere om vores forskellige uddannelsestilbud: grundskole, STX og IB.

 

Priser for skoleåret 2023/24:

Dagelever 6.-7. klasse: 43.300 kr.

Dagelever 8.-10. klasse og STX: 53.300 kr.

Kostelever: 157.000 kr.

 

Administrationsgebyr:

Dagelever: 6.500 kr.
Kostelever: 10.000 kr.

Depositum:

Dagelever: 1.000 kr.
Kostelever: 2.000 kr.

Tillæg for både dag- og kostelever: 

Samfund & Business studieretningen: +10.000 kr. om året
Pre-IB: +35.800 kr. om året
IB Diploma: +71.800 kr. om året

Ekstra udgifter i løbet af elevens tid på skolen:

  • Skolebeklædning/skoleuniform
  • Transport til og fra skolen
  • Ekskursioner og endagsture
  • Studieture, lejrskole og introdage
  • Skolens traditionelle arrangementer, fx fugleskydning, vildtaften, maskebal og sidste skoledag
  • Eventuel ekstraundervisning
  • Ordbøger, lommeregner og enkelte værker

 

Friplads til et fuldt finansieret kostophold til Herlufsholms 3-årige Pre-IB/IB- eller STX-forløb 

Hvert år optages 5 elever fra folkeskoler i Danmark til ét af Herlufsholms 3-årige Pre-IB/IB- eller STX-forløb på et fuldt finansieret scholarship-legat. Hver folkeskole i Danmark kan indstille én elev, og ansøgningen skal være ledsaget af; en indstilling fra nuværende skoleleder, en motiveret ansøgning, karakterblad samt dokumentation for familiens økonomiske forhold. Modtagne ansøgninger vurderes i januar måned for det kommende skoleår. Tal gerne med din egen grundskoleleder for mere information. 

Fra september 2022 kan skolelederen i en dansk folkeskole indstille én elev for skoleåret 2023/24.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.

Søg om nedsat kontingent

Der kan søges om nedsættelse af skolekontingent, hvor der normalt gives op til maksimalt 20% afhængig af familiens økonomiske forhold.

Det er også muligt at søge om søskendemoderation.

Når eleven fylder 18 år, kan der ligeledes søges om SU.

Læs mere om mulighederne for behovs- og søskendemoderation: