Herlufsholm holder bal i Festsalen

Skolekontingent

Herlufsholm Skole er en privatskole, og alle indskrevne elever skal derfor betale et skolekontingent kvartalsvis forud. Kontingentet dækker foruden undervisningen også frokostbordet for dagelever, og for kostelever dækker kontingentet derudover også ophold, kost, vask af tøj og sygepleje.

 

Priser for skoleåret 20/21:

Dagelever: 53.300 kr.

Kostelever: 157.000 kr.

 

Administrationsgebyr:

Dagelever: 6.500 kr.
Kostelever: 10.000 kr.

Depositum:

Dagelever: 1.000 kr.
Kostelever: 2.000 kr.

Tillæg for både dag- og kostelever:

Samfund & Business studieretningen: +10.000 kr. om året
Pre-IB: +35.800 kr. om året
IB Diploma: +71.800 kr. om året

Ekstra udgifter i løbet af elevens tid på skolen:

  • Skolebeklædning/skoleuniform
  • Transport til og fra skolen
  • Ekskursioner og endagsture
  • Studieture, lejrskole og introdage
  • Skolens traditionelle arrangementer, fx fugleskydning, vildtaften, maskebal og sidste skoledag
  • Eventuel ekstraundervisning
  • Ordbøger, lommeregner og enkelte værker

 

Særligt fripladstilskud til forældre, som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19.

Bemærk, at fripladstilskuddet er for forældre med elever i grundskolen – ikke gymnasiet.

Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

  1. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  2. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen. Den maksimale skolepengebetaling, der gives tilskud til er 2.000 kr. pr. måned. Det maksimale tilskud pr. måned udgør således 1.500 kr.

Link til ansøgningsskema og vejledning

Ansøgningsskema sendes til: moderation@herlufsholm.dk eller indleveres på skolens kontor.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.

Søg om nedsat kontingent

Det er ikke muligt at få et stipendium/en friplads på Herlufsholm, men man kan søge om at få skolekontingentet nedsat med op til 20%. Når eleven fylder 18 år, kan der ligeledes søges om SU.

Læs mere mulighederne for behovs- og søskendemoderation: