Herlufsholm holder bal i Festsalen

Skolekontingent

Herlufsholm Skole er en privatskole, og alle indskrevne elever skal derfor betale et skolekontingent kvartalsvis forud. Kontingentet dækker foruden undervisningen også frokostbordet for dagelever, og for kostelever dækker kontingentet derudover også ophold, kost, vask af tøj og sygepleje.

Her kan du læse mere om vores forskellige uddannelsestilbud: grundskole, STX og IB.

 

Priser for skoleåret 2024/25:

Dagelever 6.-7. klasse: 45.500 kr.

Dagelever 8.-10. klasse og STX: 56.000 kr.

Kostelever: 164.900 kr.

 

Administrationsgebyr:

Dagelever: 6.500 kr.
Kostelever: 10.000 kr.

Depositum:

Dagelever: 1.000 kr.
Kostelever: 2.000 kr.

Tillæg for både dag- og kostelever: 

Samfund & Business studieretningen: +10.500 kr. om året
Pre-IB: +37.500 kr. om året
IB Diploma: +75.300 kr. om året

Fleksibel kostelev foruden dagelevkontingentet: +48.900 kr. om året

Ekstra udgifter i løbet af elevens tid på skolen:

  • Skolebeklædning/skoleuniform
  • Transport til og fra skolen
  • Ekskursioner og endagsture
  • Studieture, lejrskole og introdage
  • Skolens traditionelle arrangementer, fx fugleskydning, vildtaften, maskebal og sidste skoledag
  • Eventuel ekstraundervisning
  • Ordbøger, lommeregner og enkelte værker

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.

Søg om nedsat kontingent

Der kan søges om nedsættelse af skolekontingent, hvor der normalt gives op til maksimalt 20% afhængig af familiens økonomiske forhold.

Det er også muligt at søge om søskendemoderation.

Når eleven fylder 18 år, kan der ligeledes søges om SU.

Læs mere om mulighederne for behovs- og søskendemoderation: