Herlufsholm lægger vægt på et nært og trygt undervisningsrum

Trygge børn lærer bedst

Vi sætter fokus på omsorg, læringsmiljø og samvær, når dit barn starter i 6. klasse på Herlufsholm.

Eleverne kommer fra mange forskellige baggrunde og skoler, men er oftest lokale børn, som har valgt Herlufsholm for at få et stærkt fagligt fundament.

På 6. årgang møder eleverne vores elevprofil for første gang.

Faglighed i balance

Starter dit barn i 6. klasse, lægger vi ud med tværfaglige forløb, hvor fokus er på at give alle den bedste start på en fagligt krævende skole. Vi sørger for at balancere de faglige krav ved at prioritere det musisk-kreative perspektiv.

Tryghed skaber rammerne for nysgerrighed

Vi ved, at det er vigtigt for dit barn at få et trygt fundament og gode venner. Derfor hjælper vores trivselsvejleder eleverne på vej ved at give dem kompetencer allerede i 6. klasse, som ruster dem til konstruktivt at klare de konflikter, der kan opstå i forbindelse med gruppearbejde og indbyrdes forskellighed.

Vi lægger vægt på klasserumskulturen for at skabe ro om dit barn, så hun eller han kan arbejde koncentreret, tør deltage aktivt og får opbygget en sund selvtillid. I vores grundskoleklasser er der i gennemsnit 22 elever og sjældent udskiftning af de tilknyttede lærere.

Vi understøtter dit barns udvikling

Alle elever får karakterer for hurtigt at kunne identificere deres stærke og svage fag. For at hjælpe dem godt på vej, tilbydes de at læse lektier i skolens lektiecafé, hvor de har mulighed for at få hjælp af en lærer.

Dit barn bliver en del af fællesskabet

Det giver en helt særlig stemning, når børn og unge uddannes side om side. Vores ældre elever er hjælpsomme og gode til at tage deres ansvar som rollemodeller seriøst. Når dit barn indlemmes i det herlovianske fællesskab bliver faglighed, ansvarlighed og engagement idealer at stræbe efter.

Læs mere om grundskolens klassetrin