6.jpg

To spændende uger på Herlufsholm

Både for udenlandske og danske børn

Herlufsholm tilbyder også en sommerskole for børn i alderen 12-16 år. 

Hvert år byder sommerskolen danske og udenlandske børn indenfor, som har lyst til at opleve den særlige stemning, som Herlufsholm har, og som ønsker at prøve kræfter med et internationalt miljø. Det er en lille sommerskole med maks. 37 deltagere, så alle lærer hinanden at kende, og der er tid og overskud til, at alle føler sig set og hørt. Du kan læse mere i denne folder.

Hvis du har spørgsmål, skal du endelig bare kontakte Anne Lindbom på akl@herlufsholm.dk eller sommerskole@herlufsholm.dk.

 

Differentieret sprogundervisning

For de udenlandske elever er sommerskolen en chance for at opleve, hvordan det er at gå på en dansk kostskole. De får undervisning i det danske sprog, lærer om dansk kultur og samfund og danner sig et indtryk af, hvordan de ville have det som kostelev på Herlufsholm.

De danske elever bliver blandet med de udenlandske, så der er rig mulighed for at træne de engelsksproglige kundskaber og få større selvsikkerhed ved at opleve, at de sagtens kan gøre sig forståelig, selvom det sproglige måske ikke altid er perfekt. De får også et særligt medieprojekt, hvor de lærer om præsentationsteknik, interview og ikke mindst at planlægge et filmprojekt med optagelse, redigering og klipning.

Masser af sjov og hygge

Sommerskolens fællesprogram byder på fysiske og kreative aktiviteter. Hver dag deltager eleverne i sport, leg og spil, og alle skal meldes til et kreativt fag, som kan være musik, drama eller billedkunst. Derudover er programmet spækket med sociale, hyggelige aftener og ekskursioner. I kan læse mere i Sommerskolens program her.

 

Tilmelding (to ledige pladser)

Sommerskolen 2024 finder sted den 13. juli til den 27. juli.

Priser for Herlufsholm Sommerskole

DKK 21.000,- inkl. et ikke-refusionsberettiget indskrivningsgebyr på DKK 2.500,- pr. elev.

Din tilmelding til sommerskolen er først gyldig, når vi har modtaget betalingen.

Betalingen skal finde sted senest 14 dage efter tilmeldingen.

Deltagerprisen på 21.000 kr. dækker ophold på Herlufsholms elevgård, alle måltider, aktiviteter, ekskursioner og undervisning. Deltagerne skal selv medbringe lommepenge i form af kontanter eller betalingskort.

Bemærk, at transporten til og fra sommerskolen ikke er inkluderet.

Muligheder for rabat

Søskenderabat: Deltagerprisen reduceres med DKK 2.000,- for barn nr. 2, 3, osv.

Afbud

Hvis I fortryder tilmeldingen, skal afbud ske hurtigst muligt af hensyn til andre elever på venteliste. Ved afbud før den 1. maj tilbagebetaler vi de indbetalte skolepenge, minus indmeldelsesgebyret. Meldes der fra senere end den 1. maj, tilbagebetales pengene kun, hvis vi kan afsætte pladsen til en anden elev.

Sygdom under sommerskoleopholdet

Skulle en deltager være så uheldig at blive alvorligt syg eller skadet med det resultat, at vedkommende er nødsaget til at tage permanent hjem, mens de er i gang med den første uge af sommerskolen, så vil Herlufsholm refundere op til 10.000 DKK. Opstår der en tilsvarende situation i løbet af sommerskolens anden uge, er det desværre ikke muligt at refundere penge.

Tilmelding // Application

Deltagerinformation // Participant information

Vej/gade og husnummer, postnummer og by // Street, house number, zip code and city


Prioriter de kreative fag fra 1-3, hvor 1 er det fag, du helst vil have // Prioritize the creative subject from 1-3, with 1 being the subject you would most like to have
Forældreinformation // Parent information

Tilmelde barn nr. 2 // Apply for child no 2


Tilmelde barn nr. 2 // Apply for child no 2Prioriter de kreative fag fra 1-3, hvor 1 er det fag, du helst vil have // Prioritize the creative subject from 1-3, with 1 being the subject you would most like to have
Tilmelde barn nr. 3 // Apply for child no 3


Tilmelde barn nr. 3 // Apply for child no 3
Prioriter de kreative fag fra 1-3, hvor 1 er det fag, du helst vil have // Prioritize the creative subject from 1-3, with 1 being the subject you would most like to have

Læs mere om Herlufsholm Sommerskole

Hvad end du er udenlandsdansker, pæredansk eller blot nysgerrig på dansk kultur, så er du velkommen på Herlufsholms internationale sommerskole, som strækker sig over to uger i sommerferien.

Læs mere om sommerskolen her.