Flag

Send din ansøgning i dag

Først og fremmest takker vi for din interesse i Herlufsholm Skole. Vi glæder os til at modtage din ansøgning og se dig til en hyggelig samtale hos os.

Optagelse på Herlufsholm Skole bedømmes ud fra den enkelte ansøger. Vi har ikke en anciennitetsbaseret venteliste, men inviterer ansøgere til en personlig optagelsessamtale, der er med til at afstemme forventninger og klarlægge om ansøger og skole er et godt match.

Herinde kan du ansøge elektronisk. Vi kvitterer for modtagelsen af din ansøgning, så snart vi har registreret den i systemet og alt efter, hvilken uddannelse, du har søgt, vil vi tage kontakt til dig angående optagelsessamtale omgående eller efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfristen er d. 15. marts. Det er muligt at indsende sin ansøgning efter denne dato, men så er det ikke sikkert, at man når med i første optagelsesomgang, og pladserne kan derfor være besat.

Ansøgninger om nedsættelse af skolekontingentet skal indsendes hvert år senest d. 1. juni.

Inden du starter ansøgningen

Vi gør opmærksom på, at en ny ansøgningsproces er på vej. Inden du påbegynder det elektroniske ansøgningsskema her på siden, beder vi dig klargøre en række dokumenter, som du skal vedhæfte din ansøgning for at kunne indsende den.

Bilag til ansøgning som dagelev i grundskolen:

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Elevplaner eller relevante udtalelser fra de seneste to skoleår
 • Resultater af nationale test
 • Seneste karakterblad
 • Et billede af ansøger

Bilag til ansøgning som dagelev i gymnasiet, Pre-IB og IB Diploma:

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Pas (kun Pre-IB og IB Diploma)
 • Dokumentation for egnethed til gymnasiet, fx uddannelsesplan (kun gym.)
 • Seneste karakterblad (kun Pre-IB og IB Diploma)
 • Et billede af ansøger

Bilag til ansøgning som kostelev i grundskolen:

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Pas
 • Elevplaner eller relevante udtalelser fra de seneste to skoleår
 • Resultater af nationale test
 • Et billede af ansøger

Bilag til ansøgning som kostelev i gymnasiet, Pre-IB og IB Diploma:

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Pas (kun Pre-IB og IB Diploma)
 • Dokumentation for egnethed til gymnasiet, fx uddannelsesplan (kun gym.)
 • Seneste karakterblad (kun Pre-IB og IB Diploma)
 • Et billede af ansøger

 

Udfyld efterfølgende

Hvis du bliver optaget som kostelev på Herlufsholm, beder vi dig om at udfylde en række helbredsoplysninger.

Hvis I har en sammenbragt familie, kan det være nødvendigt at udfylde en samtykkeerklæring om at orientere en tredje part om barnets forhold. Det sikrer, at Herlufsholm ikke videregiver oplysninger til personer, der ikke er forældremyndighedsindehavere uden tilladelse.

Læs mere om betalingsbetingelserne her.

Ansøg nu

Der findes links til vores formularer nederst på denne side

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.