Herlufsholm Luftfoto 2020 (1)

Herlufsholm iværksætter uvildig undersøgelse

04/5-2022

Et tv-program, der vises den 5. maj 2022 på TV2, indeholder en kritik af elevernes adfærd og trivsel på Herlufsholm Skole og en kritik af den daglige ledelses håndtering af sager om elevernes adfærd og trivsel.

Ledelsen og bestyrelsen kan ikke genkende det billede, som programmet fremstiller om Herlufsholm Skole, og har derfor ønsket at gennemføre en uvildig undersøgelse af de forhold, som programmet kritiserer.

Den uvildige undersøgelse bliver ledet af advokat Jon Lauritzen med erfaring i kommissionsarbejde med bistand af en pædagogisk faglig ekspert. Kommissoriet offentliggøres på Herlufsholms hjemmeside, når det er endeligt på plads, inden for de kommende uger.

Med venlig hilsen, 

Mikkel Kjellberg, rektor

Torben von Lowzow, formand for bestyrelsen