Herlufsholm Luftfoto 2020

Herlufsholm siger undskyld til tidligere elever

03/11-2022

Herlufsholm siger undskyld til tidligere elever

I forbindelse med den uvildige advokatundersøgelse er der modtaget indberetninger fra tidligere elever om overgreb og grænseoverskridende oplevelser. Herlufsholm undskylder over for eleverne for ikke at have sikret, at de fik en tryg hverdag på skolen. Samtidig overdrages oplysninger om en cirka 30 år gammel hændelse til politiet.

I forbindelse med den uvildige advokatundersøgelse har nuværende og tidligere elever og forældre kunnet indberette oplevelser om mobning og grænseoverskridende adfærd til den uvildige advokat. Syv indberetninger ligger så langt tilbage, at de er uden for kommissoriet for advokatundersøgelsen og derfor ikke en del af undersøgelsens konklusioner.

Selvom langt de fleste elever kan se tilbage på deres skolegang på Herlufsholm med gode oplevelser og et godt og sundt kammeratskab i bagagen, er det desværre ikke alle. Indberetningerne til den uvildige advokat og de vidnesbyrd, der kom frem i foråret i forbindelse med TV2’s udsendelse, viser, at nogle elever ulykkeligvis ikke har haft den positive skolegang på Herlufsholm, som man måtte ønske for dem.

”Der er desværre elever, der har været udsat for oplevelser, som ikke hører nogen steder hjemme. I stedet for gode minder, er de kommet fra skolen med ar på sjælen. Herlufsholm svigtede sit ansvar for at gribe ind og sikre en tryg skolegang for alle. Det vil jeg på skolens vegne gerne give en oprigtig og dybfølt undskyldning for,” siger tiltrædende rektor Gitte Nørgaard.

Flere af indberetningerne handler om elevers oplevelser i slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne, og tegner billedet af en særdeles hård og uacceptabel opførsel blandt nogle elever på skolen.

”Der er ingen tvivl om, at der dengang blandt nogle elever på skolen var en adfærd, som ikke kan forsvares eller retfærdiggøres. Der er sket meget allerede i årene efter for at rette op på dette, og skolen er et helt andet sted i dag. Men den type arbejde er aldrig fuldendt. Vi skal hele tiden have fokus på at udvikle os og på at sikre en tryg og god skolegang for alle elever. Den uvildige advokatundersøgelse viser, at Herlufsholm har udfordringer med mobning blandt nogle elevgrupper. Dét skal vi til livs. Derfor arbejder vi målrettet med at forbedre trivslen og udvikle positive fællesskaber, der omfatter alle elever,” siger Gitte Nørgaard.

Den ene af indberetningerne omhandler oplevelser for cirka 30 år siden. Den uvildige advokat har ikke kunnet verificere oplysningerne, men de er så alvorlige, at Herlufsholm i forbindelse med modtagelsen af undersøgelsen har bedt den uvildige advokat om at orientere politiet om oplysningerne.

”Da der i sagens natur er tale om stærke personlige beretninger delt i fortrolighed, kan jeg ikke komme ind på detaljerne. Men selvom indberetningen handler om oplevelser for længe siden, så er de af en karakter, der gør, at vi ikke er i tvivl om, at politiet bør undersøge dem nærmere og vurdere, om der stadig kan rejses en sag,” siger Gitte Nørgaard.

Indberetningsordning forlænges

Selvom den uvildige advokatundersøgelse er færdiggjort, har Herlufsholm nu valgt at forlænge indberetningsordningen til advokaten året ud.

”Det er vigtigt, at vi anerkender, at skolen har mørke kapitler i sin fortid. Dem må vi se i øjnene og lære af, så intet lignende kan ske igen. Min dør er altid åben for nuværende og tidligere elever, men jeg anerkender også, at det kan være svært at dele den type personlige fortællinger, og at nogle måske ikke har lyst til at gå til skolen med dem. Derfor har vi valgt at forlænge muligheden for, at man både anonymt eller med afsender kan dele oplysninger med den uvildige advokat frem til udgangen af året,” siger Gitte Nørgaard.

Alle henvendelser til indberetningsordningen bliver set på med stor alvor, og alle informationer behandlet fortroligt efter gældende regler og retningslinjer.

Herlufsholm har fuld fokus på trivsel

Siden årsskiftet har Herlufsholm haft fuld fokus på at øge trivslen blandt eleverne på skolen og igangsat en historisk stor udviklingsproces. Det indebærer blandt andet, at man har oprettet en ny stilling som trivselsleder, øget den elevnære bemanding på kostskolen og igangsat en massiv forebyggende indsats med en omfattende handlingsplan for trivsel og skoleudvikling udarbejdet med bistand fra eksterne eksperter, understøttet af en klar nultolerance over for dårlig opførsel.

Samtidig er skolen i gang med en række forandringer, der skal bidrage til, at skolen både bliver et godt sted at lære og at være for alle elever. Eksempelvis har kostelever siden skoleårets start haft muligheden for at vælge mellem enkeltværelse eller sovesal, mens den tidligere præfektordning og traditionsrige Pø-kamp er afskaffet.

Læs mere om konklusionerne i den uvildige advokatundersøgelse her.

Du kan læse resuméet af den uvildige advokatundersøgelse her.

Læs Advokatsamfundets definition af og krav til uvildige advokatundersøgelser her.

Indberet til den uvildige advokat:

Henvendelse til Henrik Græsdal kan ske på enten Herlufsholm@elmann.dk,  tlf. 51 74 01 99 eller her.

 

Pressekontakt:

Herlufsholm Skole og Gods

Anne Kirstine Rahr Lindbom, kommunikation

akl@herlufsholm.dk