Herlufsholm Luftfoto 2020 (1)

Ny måling: Positiv udvikling i elevtrivsel på Herlufsholm

08/3-2023

Ny måling: Positiv udvikling i elevtrivsel på Herlufsholm Skole

Børne- og Undervisningsministeriets årlige nationale trivselsundersøgelse viser positiv udvikling i gymnasieelevernes trivsel på samtlige parametre i 2022. Den nyligt lancerede handlingsplan for øget trivsel og skoleudvikling skal bidrage til at løfte niveauet endnu mere fremover.

(Opdateret 08.03.2023 efter ministeriets offentliggørelse af landsgennemsnit for gymnasier i Danmark)

Den nationale trivselsmåling foretaget i december 2022 viser, at gymnasieeleverne på Herlufsholm er blevet gladere for at gå i skole. Målingen viser fremgang i samtlige fem trivselskategorier, og Herlufsholm ligger i den samlede score over landsgennemsnittet. Undersøgelsen blev gennemført i december 2022.

”Vi har sat mange initiativer i søen for at forbedre elevernes trivsel, men vi havde ikke forventet at se en effekt i målingerne endnu. Så det er en dejlig overraskelse,” siger tiltrædende rektor Gitte Nørgaard. 

På svaret i det samlede trivselsindikatorsvar ”Jeg er glad for at gå i skole” svarer Herlufsholms elever med en samlet score på 4,4 ud af 5 mod et landsgennemsnit på 4,0. Det er en forbedring fra 4,2 i 2021. Ifølge Uddannelsesstatistik.dk betyder det, at ud af de godt 140 gymnasier i Danmark har intet andet gymnasium en bedre score end Herlufsholm. Herlufsholm er samtidig det eneste gymnasium i landet, hvor flertallet af elever svarer ”Helt enig” på spørgsmålet om, hvorvidt de er glade for at gå i skole.

Resultaterne af målingen viser også, at der for Herlufsholms gymnasieelever er fremgang at spore i samtlige trivselskategorier, samt at trivslen på Herlufsholm er på niveau med eller bedre end landsgennemsnittet på fire ud af fem kategorier. Herlufsholm har et mål om at skolen om fem år ligger over landsgennemsnittet på alle fem trivselsindikatorer i Børne- og Undervisningsministeriets trivselsmåling på det gymnasiale område.

”Jeg oplever, at der er en god stemning blandt eleverne på skolen. Herlufsholm er for mange elever også deres hjem, og det, synes jeg, forpligter. Det er dejligt at se, at den oplevelse, vi har på skolen, også viser sig i målingen,” siger hun.

Fokus på mobning

Siden foråret 2022 har der på skolen og blandt eleverne været særligt fokus på øget trivsel, fællesskab, mobning og respekt for hinandens grænser. Målingen viser en reduktion i mobning i fem ud af seks parametre, og den samlede score i kategorien mobning er steget fra 4,5 til 4,6, hvor 5 er bedst.

”Vi er ikke i mål, for det er man aldrig, når det gælder den slags. Målingen viser, at vi går i den rigtige retning. Dykker vi ned i de underliggende spørgsmål på mobning, så viser tallene, at vi især har et arbejde foran os, når det kommer til den måde, eleverne taler til hinanden på. Eleverne har været meget engagerede i den udvikling, vi er i gang med, og en respektfuld omgangstone er noget af det, vi har fokus på, ” siger Gitte Nørgaard og fortsætter:

”Det har været et turbulent år, men det har også medført mange gode og sunde diskussioner blandt eleverne om grænser og godt kammeratskab, og hvordan Herlufsholm skal være et godt sted for alle elever at være og lære. Der er ingen tvivl om, at det er noget, som alle elever er blevet meget mere opmærksomme på, og vi oplever, at de gør en stor indsats for, at vi har positive fællesskaber på Herlufsholm. Derfor hæfter jeg mig også ved, at flere elever end sidst svarer, at de tit eller meget tit er glade for deres klasse.”

Handlingsplan skal give yderligere løft

Herlufsholm iværksatte en række initiativer i 2022 for at forbedre elevernes trivsel på skolen og har blandt andet med hjælp fra eksterne pædagogiske eksperter udviklet en handlingsplan for øget trivsel og skoleudvikling. Planen blev lanceret i efteråret 2022.

Planen er et redskab, der skal være med til at indfri ambitionen om at blive en skole, der går forrest i arbejdet med elevtrivsel, og som ligger helt i top i de nationale målinger. Den indeholder blandt andet oprustning på medarbejdersiden, efteruddannelse til medarbejdere og øget elevinddragelse.

Trivselsmåling Graf (1)