Herlufsholm Luftfoto 2020

Nyt initiativ: Fra sygehus til trivselshus

25/3-2023

Nutidens ungdomsgenerationer kæmper mod perfekthedskultur, urealistiske idealer fra sociale medier og en række andre former for mistrivsel. Det vil Herlufsholm sætte ind overfor. Derfor omdannes det nuværende sygehus på skolen til et trivselshus, hvor eleverne fremover kan få den rette støtte, vejledning, rådgivning og eventuel behandling.

Herlufsholm arbejder kontinuerligt med at løfte barren for faglig og social trivsel, og skolen har de seneste år gennemført og iværksat en lang række initiativer, der blandt andet skal øge elevtrivslen.

Efter sommerferien starter et nyt kapitel, idet skolens nuværende sygehus (SUS) fra august vil omtales og fungere som et trivselshus (TUS). Skolen beholder nogle af de eksisterende sengepladser – der f.eks. bliver brugt til de elever, som ikke kan tage hjem ved sygdom – og det vil fortsat være muligt at blive tilset af sygeplejersken, blive vaccineret osv. Disse funktioner fortsætter. Men der er brug for en ekstra dimension:

”Nationale statistikker viser, at unge på tværs af landet i dag kæmper med mistrivsel. Deres sundhed samt trivsels- og helbredsudfordringer er individuelle, men der er forskellige faktorer og strømninger, som går på tværs. Årsagerne til mistrivsel kan være knyttet til alt fra sociale medier samt til en generel præstations- og perfekthedskultur. Eller til diagnoser som angst, ADHD og lignende,” siger rektor, Gitte Nørgaard.

44 procent af unge mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel. Det viser forskning fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. 

”Vi vil som skole hjælpe vores elever godt igennem deres ungdomsår. Formålet med det kommende trivselshus er, at vi også i endnu højere grad kan hjælpe, støtte, vejlede, rådgive og eventuelt behandle eleverne ift. trivselsrelaterede spørgsmål og udfordringer – uden at sygeliggøre dem,” siger Gitte Nørgaard.

Nye muligheder

Herlufsholm har i forvejen et sundhedspersonale ansat, herunder sygeplejerske, ungerådgiver og trivselsleder, og planen er, at der også skal tilknyttes en psykolog til trivselshuset.

I skolens trivselshus kan eleverne f.eks. deltage i gruppesamtaler eller komme forbi, hvis de har brug for at tale alene med en voksen med den rigtige sundhedsmæssige faglighed. Alt sammen noget, der ligger i forlængelse af de mange initiativer, som skolen har iværksat på trivselsområdet.  

Skolen forventer, at trivselshuset kan indvies efter sommerferien, når de nuværende elever er retur fra ferie, og når de nye elever er startet.

 

Ønsker du at arbejde med unges sundhed og trivsel? På Herlufsholm har du mulighed for at få en hverdag tæt på børn og unge, hvor du med din erfaring og indsats kan gøre en forskel for skolens mere end 500 elever. Vi søger lige nu en sygeplejerske til trivselshuset, da vores nuværende går på pension ved skoleårets afslutning. Læs mere om stillingen her.