Herlufsholm til Round Square konference

Et liv som verdensborger

Vi vil gerne anspore vores elever til at prøve kræfter med sig selv.

Gennem en række forskellige udfordringer, der kræver mod, selvstændighed, fantasi og beslutsomhed, formes de unge mennesker fagligt og personligt og lærer at tage ansvar for den verden, de lever i. I mødet med andre nationaliteter og kulturer lærer eleverne om sig selv, deres ståsted og rødder samt øver sig i at omgås mennesker, der ser verden på en anden måde end dem selv. Det kræver åbenhed, nysgerrighed og høj grad af tolerance.

Internationalt skolesamarbejde

I 2009 blev Herlufsholm medlem af det internationale skolesamarbejde Round Square. Herlufsholm er som den eneste skandinaviske skole repræsenteret i netværket, som på verdensplan tæller 180 skoler. Medlemsskabet giver mulighed for udveksling, konferencer og velgørenhed i udlandet hos skoler, der udlever Round Square ånden og bygger på de 6 IDEALS (Internationalism, Democracy, Environmentalism, Adventure, Leadership, Service).

Hvert år vælger eleverne en Round Square Komité, som deltager i planlægningen og gennemførelsen af forskellige aktiviteter. Det træner elevers lederskabsevner samt giver dem ansvar og vigtige erfaringer. For at anerkende det store arbejde, som mange elever lægger i Round Square aktiviteterne hvert år, uddeles Kong Konstantin-medaljen til elever, der i særlig høj grad udlever Round Square ånden. Ligeledes er det muligt at komme på Round Square’s Honor Board som anerkendelse af ”exceptional acts of service”.

Din internationale oplevelse

Hvis du drømmer om en uddannelse, som tager dig ud i verden og giver dit et mangfoldigt netværk. Hvad enten du ønsker et skoleophold, gerne vil deltage i en af de mange, spændende konferencer eller give en hånd til en god sag, så har du muligheden for det på Herlufsholm.

Vi ser det som altafgørende for dig, at du bliver forberedt til livet som verdensborger både gennem din skolegang på Herlufsholm og ved at opsøge mulighederne for at få afgørende og udviklende oplevelser i en international arena.