Faglighed vægtes højt på Herlufsholm

Bliv klar til videre uddannelse

I udskolingsforløbet fokuserer vi på at gøre eleverne studieparate og klargøre dem til deres afsluttende afgangsprøver.

På 7. årgang starter en stor gruppe af nye elever, og alle klasser bliver derfor dannet på ny. Derfor har vi fokus på klassedannelse og på at skabe en god klasserumskultur, blandt andet gennem vores elevprofil, som er med til at definere, hvordan vi viser hinanden gensidig respekt og tager medansvar for alles trivsel.

Studiekompetencerne trænes

Vi skruer op for fagligheden i udskolingsforløbet med fokus på at forberede eleverne til den gymnasiale uddannelse. Eleverne får fordybelsesdage, hvor alle klasserne arbejder tværfagligt med specifikke områder og derigennem nysgerrigt udforsker sammenhængene mellem deres forskellige fag.

I 8. klasse skal eleverne skrive et selvvalgt miniprojekt. De skal selv finde litteratur, gøre sig overvejelser om, hvad der er relevant og overflødig information og strukturere en opgave, der er fyldestgørende og informativ. Formålet er at træne deres evne til at planlægge og administrere deres studietid selvstændigt og at opbygge en faglig opgave ud fra de kriterier, som de vil møde i deres videre uddannelse. I 9. klasse laves samme type opgave, men med et større og mere krævende omfang.

Et kreativt fællesprojekt

Et af de helt store projekter på 9. årgang er den årlige skolekomedie. Her udfordres eleverne kreativt med opførelsen af et teaterstykke, der involverer dem alle med opgaver fra skuespil til sminkning og lysstyring. Forestillingen fremføres af to omgange, først for hele skolen og de ansatte og dernæst til en festaften for årgangens forældre med skuespillet først og bal for årgangen derefter.

De kreative valgfag har en ganske særlig plads på Herlufsholm, da vi ønsker at give eleverne så mange udtryksmidler som muligt. Vores kreative elever kan også dyrke deres interesse og talent gennem aktiviteterne i skolens fritidsprogram.

Ud og opleve

Skoleårene byder på mange faglige ture ud af huset. Det kunne for eksempel være et besøg på Vikingeskibsmuseet eller Middelaldercenteret. I 9. klasse har vi to store traditioner, nemlig overlevelsesturen i Sydsverige og et besøg i Folketinget, hvor eleverne oplever, hvordan det er at være Politiker for en dag.

På vej mod gymnasiet

68 % af vores elever fortsætter fra vores grundskole til vores gymnasium.

Alle elever får karakterer, så de løbende kan følge med i deres udvikling. Hvert klassetrin afsluttes med en intern prøve, der er tilpasset årgangens niveau, og som giver eleverne et billede af, hvor de er her og nu. Karaktererne og de afsluttende prøver giver eleverne mulighed for løbende at følge med i deres udvikling. I 8. klasse får eleverne i deres afsluttende årsprøve en smagsprøve på, hvordan det er at gå til de afsluttende prøver i 9. klasse. På den måde får de både erfaring med prøveformen, men kan også se, hvad der kræves af dem, når de året efter skal give alt de kan.

Læs mere om grundskolens klassetrin