Eleverne på Herlufsholm lærer både at arbejde selvstændigt og i teams

Politik & Journalistik

Samfundets øgede digitalisering vil være et centralt omdrejningspunkt for det faglige arbejde i denne studieretning.

Digitaliseringen af samfundet har tilvejebragt nye muligheder for at kommunikere og stiller større krav til den enkelte i forhold til at sortere i mængden af informationer. Lobbyister, spindoktorer, NGO'er, regeringer og politiske grupperinger søger alle at påvirke hinanden og borgerne.

De virksomheder, såvel offentlige som private, der formår at indgå i digitaliseringsprocesser på en innovativ og ansvarlig måde, er dem, der i dagens samfund formodes at kunne overleve og opleve vækst.

 

Studieretningens opbygning

I studieretningen Politik & Journalistik indgår foruden de obligatoriske fag samt studieretningsfagene samfundsfag A og engelsk A eller matematik A også et samarbejde med medieplatformen News Decoder. News Decoder er en global nyhedsplatform for unge mellem 15 og 25 år, som bidrager med deres perspektiver på globale problemstillinger i en verden, hvor nyhedsstrømmen til unge ofte er styret af kommercielle dagsordener. Foruden features og nyhedshistorier fra hele verden, tilbyder News Decoder professionel redaktørbistand for elevernes arbejde samt mulighed for at få materiale publiceret på platformen.

På et samfundsmæssigt plan analyseres og udforskes betydningen af digitaliseringen for mennesket i et sociologisk perspektiv. Her arbejdes med sociale medier og digital kommunikation. Hertil kommer et politologisk perspektiv, hvor der arbejdes med mediebilledets betydning for det politiske liv i Danmark såvel som på et internationalt plan. Her er journalistik, presseetik, "fake news", datasikkerhed og mediernes rolle som den 4. statsmagt relevante perspektiver.

 

Planer for studieretningen

  • Samarbejde med News Decoder om journalistik samt med forskere og andre videnspersoner inden for samfundsvidenskab og digitalisering
  • Gæsteforelæsninger, workshops og masterclasses på og uden for skolen
  • Virksomhedsbesøg og universitetsbesøg med fokus på digitalisering, journalistik og policy analyse
  • Arbejde med innovation og projektforløb
  • Deltagelse i talentprogrammer
  • Faglige studieture i 2.g og 3.g

Valgfag

I 2.g vælges et valgfag på C-niveau: Filosofi C, psykologi C, erhvervsøkonomi C, musik C, billedkunst C eller dramatik C.

Afhængigt af valg af studieretningsfag inden for denne linje har eleverne dansk, historie, samfundsfag og enten engelsk eller matematik på A-niveau. For elever, der har spansk som begyndersprog, er spansk det 5. A-fag. Øvrige elever kan vælge enten at løfte tysk, fransk, engelsk eller matematik til A-niveau og derved også få mulighed for 5 A-fag, eller alternativt vælge yderligere ét af ovenstående fag på C-niveau eller idræt på B-niveau.

Foruden ovenstående valgfag skal eleverne i 3.g løfte et af deres naturvidenskabelige fag på B-niveau: Biologi, kemi eller fysik.