IMG 20211104 151040

Sprog & Business

Denne nye studieretning kombinerer den samfundsvidenskabelige og den sproglige studieretning med særlig fokus på globale samfundsproblemstillinger. Der arbejdes internationalt med forskellige aktører i kombination med de tilbudte  sprogområder, repræsenteret af de 3 II fremmedsprog (fransk, spansk og tysk) samt engelsk. Udover de sædvanlige, obligatoriske fag undervises der i erhvervsøkonomi og markedskommunikation netop for at give studieretningens elever en forståelse for, hvordan en virksomhed fungerer og arbejder. Dermed formidles en indsigt i og kompetencer for, hvordan man i virksomheden arbejder med kommunikation til et marked. Der lægges op til en del samarbejde med virksomheder, institutioner og organisationer, ligesom arrangementer ud af huset og foredrag på skolen vil være en del af arbejdet.

 

Studieretningens opbygning

Alle elever får 5 A-fag: samfundsfag, engelsk, dansk, historie og II fremmedsprog. Derudover får alle elever markedskommunikation på C-niveau samt erhvervsøkonomi på C-niveau.

 

Planer for studieretningen

Sprog & Business er studieretningen for dig, der gerne vil arbejde med samfundsmæssige og globale problemstillinger, samtidig med at du udvider din sproglige horisont og udvikler dine kompetencer inden for to sprogområder og  undersøger erhvervs- og markedsmæssige forhold i store dele af verden. Projekter og særlige arrangementer kunne være:

  • Gæsteforelæsninger
  • Virksomhedsbesøg
  • Samarbejde med universiteter
  • Deltagelse i talentprogrammer
  • Samarbejde med ambassader og konsulater
  • Praktikforløb og konkurrencer hos kommunikationsvirksomheder
  • Deltagelse i udveksling

Der vil være en studietur i 2.g samt en A-niveau studietur i 3.g til et land, hvor der tales det fremmedsprog, der er valgt.

Valgfag

Har man valgt fransk eller tysk, løftes dette fag til A-niveau. Alternativt kan begynder spansk indgå som fag i studieretning.

Studieretning Sprog Og Business