BRO_20160420_Herluf_grundskole_126-Edit.jpg

Samfund & Business

Denne samfundsvidenskabelige studieretning giver særligt motiverede elever lejlighed til at sætte fokus på politiske og økonomiske muligheder og udfordringer i en omskiftelig global verden, hvor magtcentre forskydes og nye kulturelle problemstillinger kommer til.

Siden 2012 har vi med stor succes udbudt Samfund & Business, der har haft særligt fokus på tværfagligt arbejde indenfor entreprenørskab set i et samfundsmæssigt og erhvervsfagligt perspektiv.

Et vigtigt fokusområde er innovation, som eleverne har arbejdet med i form af produktudvikling og markedsføring. I den forbindelse har vi blandt andet samarbejdet med interessorganisationer, politiske organer og virksomheder, ligesom vi har sendt eleverne ud på virksomhedsbesøg. Her har de kunnet få et indblik i erhvervslivets strukturer og arbejdsformer og samtidig få prøvet kræfter med konkrete markedsføringsopgaver.

 

Studieretningens opbygning

Alle elever får 5 fag på A-niveau: Samfundsfag, engelsk, dansk, historie og matematik eller fortsættersprog tysk/fransk. Derudover får alle mediefag på C-niveau samt IB-faget Business & Management, hvor undervisning og skriftlig eksamen foregår på engelsk. I mediefagsundervisningen i 2.g indgår mediepraktik på TVØst.

I skoleåret 2021-2022 har eleverne selv lavet følgende udsendelser i samarbejde med TV2 Øst:

Bæredygtige investeringer på skolen

Bæredygtig kirkegård 

Bæredygtige investeringer i fonde 

Bæredygtige elevinitiativer 

Bæredygtige tiltag - CO2-aftryk 

Bæredygtige tiltag - elforbrug 

I skoleåret 2023-2024 har eleverne selv lavet følgende udsendelser i samarbejde med TV2 Øst:

Humørsprederen

Ekstraordinær lærer

Elever sendes ud i verden

Særlig IB-elev

Stolte traditioner

Hvem er Jon Stokholm

 

Planer for studieretningen

Samfund & Business inviterer eleverne til at arbejde teoretisk og praktisk med spændende aktuelle temaer på tværs af flere fag. Faste flerfaglige forløb, som indgår, er:

  • De asiatiske tigre - udfordringer i verdenssamfundet
  • Den amerikanske drøm - præsidentvalget i 2020
  • Kulturforståelse, kulturmøder og dannelse
  • Danske grænser - danske kulturer

I arbejdet med globalisering og kulturmøder indgår studierejser som et vigtigt element, og der er planlagt to studierejser i foråret i 1.g, to studierejser uden for Europa i 2.g og en klassisk dannelsesrejse i 3.g. På studierejserne indgår skolebesøg etableret i samarbejde med vores netværk i Round Square.

 

Valgfag

I 3.g løftes enten matematik, tysk eller fransk til A-niveau. Derudover skal et af de naturvidenskabelige fag; fysik, biologi eller kemi løftes til B-niveau.

Spansk som begyndersprog kan ikke vælges i denne studieretning.