Herlufsholm Kirkegård 16. Oktober 2018 4518 (2)

Erhvervelse af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken bosat i Herlufsholm & Holsted Sogn. Det er muligt at reservere gravsteder, dog ikke i vores bæredygtige afdeling.

Du kan vælge mellem:

Bæredygtig afdeling

Urne- og kistegravsted i græs

Traditionel urne- eller kistegravsted med anlæg og hæk

Fællesgrav

Bæredygtig afdeling på lejebasis i staudebed

I skyggen af gamle smukke kastanjetræer vil du opleve en helt anderledes afdeling. Urnegravpladserne her er anlagt i store staudebede, med unikke gravminder i forskellige genbrugsmaterialer, lavet af kunstneren Ivan Bolter. Samt lige så smukke gravvaser i genbrugsmaterialer af Ulrik Christiansen. De snoede græsstier indbyder til en spadseretur gennem afdelingen.

Vælger man et urnegravsted fra vores bæredygtige afdeling, indebærer det et unikt gravminde lavet i genbrugsmaterialer og er en helhedsløsning, uden synlig adskillelse, hvor beplantningen er det sammenbindende element.

Her får du: 

 • Obligatorisk leje af gravminder med navneskilte, samt de nedgravede unikke gravvaser.
 • Der er mulighed for at få navn på gravmindet.
 • Obligatorisk vedligeholdelsesaftale.
 • Da staudebedene er det sammenbindende element, er det ikke muligt at tilføje anden beplantning.
 • Der er mulighed for at bestille en lille grandekoration.
 • Fredningstid på 10 år.

Urne- og kistegravsted i græs (kombinationsgravsteder)

Gravstedet markeres ved gravmindet og har eventuelt beplantning omkring dette. Typisk bestående af en lille beplantning bag gravmindet og et lille bed foran, med plads til årstidens blomster. Dette skal kunne være på én kvadratmeter. Kirkegården står for vedligeholdelsen. Denne mulighed findes i afdeling 18, 21, 22, 25-28, 35-39.

Her får du:

 • Obligatorisk vedligeholdelsesaftale.
 • Der er kun mulighed for at opsætte ét gravminde pr gravsted.
 • Derudover kan der bestilles forårsblomster, sommerblomster, lyng og grandækning.
 • Fredningstid 25 år for kister. 10 år for urner.

Traditionel urne- eller kistegravsted med anlæg og hæk

Denne type gravsted vil typisk bestå af ét eller flere gravminder, beplantning og eller bed, perlesten og en Tuja eller Takshæk omkring gravpladsen.

Her får du:

 • Det er muligt på denne gravstedstype at tilkøbe vedligeholdelse eller passe det privat.
 • Der kan bestilles forårsblomster, sommerblomster, lyng og grandækning.
 • Fredningstiden er 10 år for urnegravsteder. 25 år for kistegravsteder.
 • Hækklipning af kirkegården eller privat.

Fællesgrav

I fællesgraven er der kun nedsættelse af urner og det er ikke muligt at opsætte individuelle gravminder. Her findes i stedet en stor flot glastavle i genbrugsglas, lavet af kunstneren Ivan Bolter, som symbol og udsmykning for stedet. Der er ligeledes et granitkors og vindskulpturen Gardien Angel, lavet af kunstneren Lyman Whitaker. Fællespladsen er anlagt i perlesten, med en tilhørende bænk.

Her får du:

 • Obligatorisk vedligeholdelsesaftale i fredningsperioden på 10 år.
 • Det er ikke muligt at deltage i urnenedsættelsen, men man kan efterfølgende få oplyst placeringen.

 

Vedligeholdelse af gravsted

Hvis du vælger at lade kirkegården passe dit gravsted med hæk og perlesten, får du:

 • Luget og revet hver 14. dag.
 • Fjernet visne buketter to gange ugentligt.
 • Klippet hæk en gang årligt.
 • Beskåret buske og træer en-to gange årligt efter behov.
 • Efterfyldt med perlesten en gang årligt.

Årstidens blomster og gran kan tilkøbes.

Kontakt os gerne for information om typer af grandækning og blomster samt priser.

Har du valgt et gravsted i græs, er der obligatorisk vedligeholdelse. Dvs. at du ikke har mulighed for at passe dit gravsted selv. Ved obligatorisk vedligeholdelse i græs får du:

 • Slået græs en gang ugentligt i perioden april-oktober.
 • Klippet kanter hver 14 dag.
 • Fjernet visne buketter to gange ugentligt.
 • Luget efter behov.
 • Beskåret buske og træer en-to gange årligt efter behov

Kontakt os gerne for information om priser.

Mere information

Find information om Kirkegårdstakster gældende for Næstved Provsti via nedenstående link.