Stemningsbillede fra Herlufsholms fysiske samling

Et glimt af fortiden

Herlufsholm Skole råder over flere store historiske og unikke samlinger.

Det kan være muligt at komme ind og se disse samlinger ved rundvisninger, men det kan ikke garanteres.

Naturhistorisk samling

Vores naturhistoriske samling vil imponere alle både med sin størrelse og sit indhold. Samlingen er enestående i dansk og nordeuropæisk sammenhæng og rummer både ganske almindelige effekter og meget sjældne genstande.

Fysisk samling

I den fysiske samling vil man finde historiske instrumenter og apparater inden for det naturvidenskabelige område. Samlingen er et værdifuldt bidrag til forståelsen af udviklingen på netop dette område.

Historisk samling

Vores historiske samling omfatter både en udstilling af oldtids- og bronzealdergenstande, blandt andet fra udgravninger på egnen, en samling af bøger fra 1400- og 1500-tallet, der tilhørte skolens grundlæggere Birgitte Gøye og Herluf Trolle.

Den gamle bogsamling omfatter et eksemplar af ”Flora Danica”, der er det store danske botaniske værk, som blev påbegyndt i 1761. Værket er ganske imponerende med sine kobberstukne tavler, som afbilder i folioformat alle de planter, der forekom vildtvoksende i det danske rige.

Stiftelsen forvarer også en omfattende samling af gamle dokumenter, herunder en kopi af gavebrevet fra 1140, der viser Danmarks ældste, bevarede håndskrift.