En gave til ungdommen

Herluf Trolle og Birgitte Gøye nåede ikke selv at få nogle børn, der kunne føre deres drøm om en skole videre, når de ikke længere var her. Derfor oprettede de Stiftelsen ”Herlufsholm Skole og Gods”.

Under Reformationen var det normalt at oprette stiftelser, primært til fordel for fattige. En stiftelse er henlagt ved gave eller testamente til at varetage et bestemt formål uafhængigt af personer. Stiftelsen bliver på den måde en selvejende institution. Herlufsholm Skole og Gods er en stiftelse, der af kongemagten er godkendt ved stadfæstelse af en fundats.

I praksis betød det, at Birgitte Gøye overgav alle sine rettigheder til sit hjem for til gengæld at sikre skolen mod arvekrav. Det har været en utrolig stor gave at skænke til eftertiden, og derfor fylder Herlufsholms grundlæggere også meget i virksomhedens og skolens bevidsthed og virke.