Port til Herlufsholm Klostergården med udkig til Rektorboligen

Grundlagt for mere end 450 år siden

Siden benediktinermunkenes gang i 1100-tallets Skovkloster er der sket meget med det smukke område ved Susåens bred.

Munkene rejste en kirke, dyrkede jorden og i løbet af middelalderen erhvervede klosteret store jordbesiddelser – senere vurderet til omtrent 25.000-30.000 ha. De levede – håber vi – et fredeligt liv helt frem til Reformationen, hvor Kong Christian III inddrog kirkens jord. I 1560 overtog Herluf Trolle og Birgitte Gøye området gennem et mageskifte med Kong Frederik II. De havde en drøm om at starte en skole for ”ædlinger og andre ærlige mænds børn”.

Skolen grundlægges

I 1565 grundlagdes StiftelsenHerlufsholm Skole og Gods”. Således blev fundamentet for det nutidige Herlufsholm dannet og kom til at omfatte skolen, godset og kirken. I dag omfatter godset godt 1.000 ha agerjord og skov samt kirkegården og en række ejendomme og huse. Selvom kirken og kirkegården tilhører Stiftelsen, kan hele Herlufsholm Sogn anvende dem.

Herlufsholm i dag

Stiftelsens rolle i dag er først og fremmest ejerskab og drift af skolen, som både huser kostelever og et stort antal af lokale dagelever fra Næstved og omegn. Virksomheden har en bestyrelse, men den daglige drift af gods og skole varetages af Rektor og Direktør samt godt og vel 170 ansatte.