Udsigt over Røde Plads på Herlufsholm

Fortid og fremtid forenes

Herlufsholm Skoles bygninger rummer såvel arkitektoniske som kulturhistoriske værdier.

De fysiske rammer kan dog ikke følge med de skærpede krav, nye undervisningsformer stiller til lokalernes indretning samt udstyr. Det skaber et behov for at bygge nye faciliteter og for at modernisere en række af de eksisterende. Sideløbende prioriteres elevernes udvikling, blandt andet gennem særlige udviklingsforløb, der er målrettet mod særligt dygtige elever.

Se tidligere projekter

Indvendig renovering af kirken 2017-2019
Støttet af Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond

Renovering af gymnasiefløjen 2019

Renovering af Spladsen 2016-2017
Se resultatet HER
Støttet af: Knud Højgaards Fond

Omdisponering af Skygningens stueetage 2015
Se resultatet HER
Støttet af A.P. Møller Fonden

Renovering af Røde Plads 2015
Se resultatet HER
Støttet af Real Dania og Augustinus Fonden

Aktivitetshus ved Trollehallen 2014
Se resultatet HER
Støttet af: Fabrikant Chas. Otzens Fond, Dagmar og Leon Levins samt C.A. Levins Fond, Lars Thuesen '74 og Anonym donor.

Ombygning af Helenhallen 2013/2014
Se resultatet HER
Egenfinansiering

Modernisering og udvidelse af Fysikum 2012/2013
Se resultatet HER
støttet af:Augustinus Fonden, Villum Fonden, Knud Højgaards Fond, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Lauritzen Fonden, 15. Juni Fonden, Lemvigh- Müller Fonden, Fabrikant Chas. Otzens Fond, Dagmar og Leon Levins samt C.A. Levins Fond, Christian Levin '83, Oticon Fonden og Poul Due Jensens Fond.

Teater og dramatikbygning 2010
Se resultatet HER
støttet af Remmen Foundation

Renovering af Egmontgården 2009
Se resultatet HER
støttet af Oticon Fonden

Renovering af Vuen 2009
Se resultatet HER 
støttet af Andreas Lehmann, '72 samt Carlsen-Langes Legatstiftelse

Bodilgården 2008
Se resultatet HER
støttet af Villum Kann Rasmussen Fonden

Trollehallen 2005
Se resultatet HER
hovedsponsorer A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Augustinus Fonden