D85 0080 (1)

Foråret er over os

05/4-2023

Foråret er over os. Årets grandækning er taget af for at gøre plads til forårsblomsterne. I år bliver der fra kirkegårdens side ikke plantet Hornvioler og Stedmoderblomster, men udelukkende Påskeliljer og Primula. Vi er nemlig igen blevet et yndet udflugtsmål for områdets rådyr, der har Tulipaner, Roser og førnævnte Hornvioler og Stedmoderblomster øverst på menukortet. Desværre går det ikke kun ud over kirkegårdens beplantninger, men de er også hårde ved blomsterne fra bisættelser og begravelser. Vi prøver både med levende lys og forskellige godkendte midler, at holde dem væk fra blomsterne, men det er med et temmelig ringe resultat. Vi beklager for de gener det medfører.

Sommerblomster

Sidst i maj er der mulighed for at få plantet sommerblomster og her er der heldigvis flere muligheder for komme uden om Bambis favoritter. Kontakt personalet for yderligere info.

Grøn Kirkegård.

Grøn kirke har med støtte fra den Folkekirkelige udviklingsfond, udviklet en tjekliste til kirkegårde, der ønsker at blive ”Grøn Kirkegård”. Man skal opfylde mindst 26 ud de 50 grønne tiltag for at være med i mærkningen og det lykkedes for os i efteråret 2022. Herlufsholm kirkegård opfylder 33 punkter fra tjeklisten og arbejder selvfølgelig videre med de resterende.

Træerne på kirkegården

Den opmærksomme besøgende har nok bemærket at yderligere 4 af de gamle Lindetræer er blevet topkappet. Dette er en del af en bevaringsplan for hele Linde alléen på kirkegården. De første 4 blev beskåret for 4 år siden og har reageret som ønsket, så nu kom turen til de næste. Arbejdet forventes helt færdigt inden for 10 år. Det gamle Egetræ ved indgangen måtte desværre lide samme skæbne, men her var årsagen sygdom. Endnu engang lader vi stammen stå tilbage som veterantræ, til glæde for fugle, svampe og insekter.