Smuk dekorering i Herlufsholm Kirke

Løft dit blik mod Gud

Kirkens ydre

Kirken er bygget af munkesten, oprindeligt i romansk stil med bjælkeloft. Efter en brand i 1261 valgte man at forhøje murene, og kirken fik de nuværende gotiske spidsbuevinduer og krydshvælvinger. Kirkens tårn stammer fra 1440 og har fire klokker.

Kirkens indre

Træd ind i Herlufsholm Klosterkirke og brug et par minutter på at mærke historiens vingesus. Stå i indgangen og tænk på de munke, der har bedt til Gud eller de mange unge mennesker, der i løbet af deres uddannelse har samlet sig til sang herinde. Tusindevis af mennesker har betrådt stengulvet siden opførelsen i 1100-tallet.

På væggene i kirken kan man se forskellige mindetavler, blandt andet for Herluf Trolle og Birgitte Gøye. I sideskibet finder man mindetavler fra 1947 over de Herlovianere, der faldt i 2. Verdenskrig. Engang var kirkens vægge smykket med kalkmalerier, men både de og de 9 helgenaltre er nu forsvundet, og kun kalkmalerierne kan ses på afbildninger. Kig op og se loftdekorationerne. De stammer fra 1885.

Der er mange forskellige akitektoniske stilarter i Herlufsholm klosterkirke:

  • Døbefonten er af gotlandsk kalksten og fra omkring 1250. Herluf Trolle skænkede den til kirken i 1561. Selve dåbsfadet er af messing og udsmykket med en fremstilling af Kristi dåb og blev skænket til kirken i 1692.

  • Munkestolene, som man finder i koret, er fra omkring år 1500.

  • Stolestaderne stammer antagelig fra 1600-tallet og er i renæssancestil. De to øverste bærer henholdsvis Herluf Trolles og Birgitte Gøyes våbenskjold – en trold uden hoved og tre ibskaller.

  • Prædikestolen er skænket i 1623 af Palle Rosenkrantz til den daværende forstander for Herlufsholm. Den stammer fra Abel Schrøders berømte værksted i Næstved og renæssanceudskræringer pryder den, blandt andet de fire evangelister, samt apostlen Paulus. Det symboliserer den nye pagt, båret af den gamle pagt i skikkelse af Moses med lovens tavler.

  • Kirkens hovedorgel er fra 1983 og har 32 stemmer. I nordre korsarm kan man desuden se et lille orgel på 4 stemmer, som blev bygget i 1845.

  • Marcus Gøyes gravmonument optager helt den nordre korsarm og er et pragtfuldt barokmonument forestillende Marcus Gøye selv i rustning og med Dannebrogsordenens kæde om halsen. Æresdigtet er forfattet af salmedigteren Thomas Kingo og er flankeret af retfærdighedens og visdommens gudinde, mens berømmelsens gudinde foroven udbasunerer hans ry. Skikkelserne omkring ham er hans familie.

Går man op til kirkens alter, kan man se de udskårne apostelfigurer. De var oprindeligt fra et ”lektorium”, der i sin tid skilte koret fra kirkens hovedspir. Træspirrene hørte oprindeligt til de to rækker af munkestole. Læg mærke til det flotte elfenbenkrucifiks midt på altervæggen. Det er fra begyndelsen af 1200-tallet.

Man kan finde minder om skolens grundlæggere mange steder i kirken:

  • Bag alteret finder man gravkoret, hvor en mægtig mindesten over Børge Trolle ligger. Børge Trolle var Herluf Trolles bror, der var gift med Pernille Gøye, som var Birgitte Gøyes søster.

  • Læg også mærke til mindestenen til Arild Hvitfeldt, Danmarks krønikeskriver, søstersøn til Herluf Trolle og for en tid også forstander for Herlufsholm.

  • I den nordlige side står dobbeltsarkofagen, fremstillet af en berømt, belgisk billedhugger, Cornelis Floris, der også udførte Christian III’s gravmærke i Roskilde. Birgitte Gøye lod denne sarkofag udføre til sig selv og sin mand ved dennes død. Man kan se Herluf Trolle og Birgitte Gøye afbildet på låget med en løve og en hund for deres fødder, symboliserende tapperhed og troskab. Sarkofagen er dog tom. Birgitte Gøye og Herluf Trolle ligger begravet under stengulvet ved alteret.

  • Find også gipsfiguren af Pernille Gøye, samt alterpladen, der hænger nedenunder og forestiller Herluf Trolle og Birgitte Gøyes knælende skikkelser.