Efterårsbillede over Susåen mod Herlufsholm

Skove og jorde

Stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods består også af 800 ha skov og 200 ha landbrugsjord.

De 800 ha skov er fordelt på tre skove hhv. Stenskoven, Kalbyrisskoven og skovene omkring Herlufsholm skole. De 200 ha landbrugsjord er beliggende i nærheden af Herlufsholm skole.

Offentlig adgang

Der er åben for adgang til Herlufsholms skove dog skal alle der færdes i skovene rette sig efter skiltning og anvisninger givet af Herlufsholm. Færdsel i skovene er på eget ansvar og alle gæster skal efterleve Naturbeskyttelsesloven og vise hensyn til natur, dyreliv og Herlufsholms ejendomme. Se uddrag af skema fra Naturstyrelsen nedenfor.

Særlig opmærksom henledes på, at hunde skal føres i snor, at skovene er udlejet til jagt og derfor kan være lukket (hold øje med skiltningen), at der ikke må tændes bål og at gæsters færdsel i skovene kun må foretages fra kl. 06 til solnedgang.

Spørg først - hellere en gang for meget

Herlufsholms skove anvendes af mange og der er indgået mange forskellige aftaler derfor er det altid bedst at spørge. Så ønsker du at bruge Herlufsholms skove eller arealer til en aktivitet eller et arrangement så spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

 

Jagt

Der er lejlighedsvis arealer til jagt udlejning.

Herlufsholm foretager en omfattende vildtpleje i såvel skovene som på de åbne markarealer. Det danner grundlagt for en stor og varieret vildtbestand bestående af råvildt, fasener, harer, agerhøns samt andre fugle og insekter på arealerne.

Jagten er udlejet på de fleste af Herlufsholms arealer. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere, kan du kontakte os gennem vores kontaktformular