HERLUFSHOLM IMAGE V1049

Giv tilbage

Siden 1565 er generation efter generation kommet til Herlufsholm for at vide mere, kunne mere og gøre mere. Forpligtelsen for vores generation er at forvalte skolens historiske arv ansvarligt og at fremtidssikre Herlufsholm for de kommende generationer. Derfor skal vi også give mere. Til skolen og til de unge, som ellers ikke ville kunne gå på Herlufsholm.

Ved at give til Herlufsholms Jubilæumsfond* giver du unge mennesker mulighed for at blive herlovianere. Du giver samtidig muligheder for investeringer i en endnu bedre skole med fokus på trivsel, tryghed og faglighed for alle elever.

Herlufsholms Jubilæumsfond

Jubilæumsfondens formål er at sikre, at skolens økonomi er robust i fremtiden, så kommende generationer kan få lov til at samles på Herlufsholm og fejre jubilæum. Donationer kan anvendes til:

Give unge mulighed for at blive dipel eller dapel gennem stipendier til elever, som har menneskelige og faglige egenskaber og vil berige Herlufsholm, men som måske ikke selv har råd til skolegangen.

Investeringer i skolens fysiske rammer og læringsmiljø som direkte bidrager til at løfte kvaliteten af skolens undervisningstilbud, ekstraskolære aktiviteter eller kostafdeling.

Ambitionen er at øge andelen af elever med stipendier markant, fordi det vil berige skolen med fagligt og menneskeligt ressourcestærke elever. Og det vil samtidig understøtte Herlufsholms ambition om at være en skole, som påtager sig et samfundsansvar og giver tilbage.

* er ikke en juridisk selvstændig fond, men en konto, som administreres af Stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods

Jeg vil gerne give tilbage

Donationer under 18.300 kr. (med fradrag via Mobilepay)

Donationer over 18.300 kr. (via bankoplysninger eller betænke Herlufsholm ved arv)

Donér her

Klik her for at komme videre til vores donationsmuligheder.

Vil du vide mere?

Klik her, hvis du gerne vil i kontakt med os, eller hvis du vil vide mere om fx skat og donationer.