Den smukke skulptur, som blev indviet ved Herlufsholms 450 års jubilæum

Kom i betragtning

Ansøgning og optagelse på Herlufsholm

At være elev på Herlufsholm kræver mere end blot at være tilstede i undervisningen. Vi har et omfattende undervisningsprogram, hvor vi har integreret ekstraskolære aktiviteter, som vi forventer, at alle elever deltager i. Det betyder, at vi i vores optagelsesprocedure ikke kun ser på faglige resultater, men også vægter den enkeltes potentiale for personlig udvikling i fællesskabet på Herlufsholm.

Vi anbefaler både dagelever og kostelever samt forældre at deltage i vores Åbent Hus-arrangementer inden en evt. ansøgning.

I indeværende skoleår er der Åbent Hus på følgende lørdage: 10. december og 21. januar. Der er desuden et informationsmøde med fokus på grundskolen 19. januar 2023.

I forbindelse med ansøgningen er det vigtigt, at vi har modtaget karakterblad samt foreløbig vurdering af uddannelsesparathed eller en udtalelse fra nuværende skole. Desuden gør vi opmærksom på, at ved optagelse til STX forventer vi et karakterniveau omkring 7 i fagene matematik, engelsk og dansk. 

Ansøgere til Pre-IB eller IB-diploma optages løbende. Vi anbefaler, at der søges så tidligt som muligt og gerne inden 1. juni. Til vores IB-uddannelse vil der endvidere indgå en intern optagelsesprøve.

Vi gør opmærksom på, at selvom du ansøger STX/IB via optagelse.dk, skal du også ansøge direkte til Herlufsholm via ansøgningsformularen her på siden.

Optagelse af dagelever

Der inviteres til en samtale på skolen. Søges det danske gymnasium STX er det lederen af gymnasiet, der varetager samtalen. Bemærk at ansøgningsfristen for STX er 1. marts gennem Optagelse.dk.

Samtalerne finder typisk sted i marts og april måned.

Optagelse af kostelever

Vi inviterer til en samtale på Teams, hvor vi kort gennemgår vores uddannelsestilbud, samt aftaler det videre forløb ved en evt. optagelse som kostelev på Herlufsholm. Vi opfordrer ansøgere til at deltage i et af skolens Åbent Hus-arrangementer for at opleve skolen.  

Optagelsessamtaler til STX afvikles i november og december måned 2022 med svar på optagelse inden juleferien. Efterfølgende vil vi løbende optage elever med svar på optagelse inden for 14 dage. 

Ansøgere til Pre-IB/IB og grundskolen optages løbende. 

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.

Send din ansøgning nu

Hvis du vil være sikker på at komme i betragtning, kan du sende en uforpligtende ansøgning allerede i dag. Vi opfordrer dig også til at kigge forbi en af vores åbent hus arrangementer, hvor du kan få en rundvisning og et overblik over Herlufsholms mange tilbud.

Klik her for at komme til ansøgningsformularen.