Herlufsholm Luftfoto 2020

Persondata

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft.

Forordningen har indflydelse på den måde, Herlufsholm Skole og Gods behandler personoplysninger om vores registrerede, ligesom det har indflydelse på, hvilke rettigheder vi skal oplyse vores registrerede om.

Kategorier af registrerede personer:

  • Medarbejdere (ansøgende, nuværende og fratrådte)
  • Elever (ansøgende, nuværende og tidligere samt brobygningselever)
  • Forældre/værger/betaler/opholdssted (weekend adresse) til ovenstående elever
  • Begravede og pårørende til begravede på Herlufsholm Kirkegård

Du kan i nedenstående ”Persondatahåndbog”, ”Informationssikkerhedspolitik” og ”TV-overvågningspolitik” - gældende for Herlufsholm Skole og Gods - finde vores retningslinjer for, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har, hvis du er registreret hos os.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte Herlufsholms Compliance Officer på mailadressen gdpr@herlufsholm.dk  

Persondatahåndbog

Informationssikkerhedspolitik

TV-overvågningspolitik