Port til Herlufsholm Klostergården med udkig til Rektorboligen

Evaluering og kvalitetssikring

På Herlufsholm Skole arbejder vi kontinuerligt med at sikre et godt undervisningsmiljø, kvalitet i undervisningen samt en systematisk og løbende evaluering.

Vi gennemfører derfor med jævne mellemrum forskellige evalueringer ligesom vi lægger vægt på de vurderinger, eksterne eksperter har af vores skole. Du kan altid finde Børne- og Undervisningsministeriets seneste trivselsmåling her.

Planen for evaluering og kvalitetsudvikling har tre niveauer:

  • Elevevaluering
  • Undervisningsevaluering
  • Skoleevaluering

 

Læs mere om Herlufsholms tiltag

Via nedenstående links er det muligt at få et indblik i skolens planer.

 

Resultatlønskontrakt

Bestyrelsen har indgået resultatkontrakt med skolens rektor og direktør. På bestyrelsesmødet den 13. april 2021 har bestyrelsen vurderet og godkendt målopfyldelsen af de enkelte mål i resultatkontrakten for kalenderåret 2020. Du finder de seneste resultatlønskontrakter nedenfor: