IB Cap.jpg

IB Diploma

Internationale Baccalaureate Diploma er en 2-årig universitetsforberedende uddannelse, hvor al undervisning foregår på engelsk, og hvor pensum, prøver og eksaminer fastsættes globalt af IBO. Med en internationalt anerkendt studentereksamen åbner du døre til universiteter i hele verden.

2 spændende år i høj fart

IB Diploma programmet følger et meget krævende og intensivt pensum, der består af seks faggrupper. Som elev skal du vælge et fag fra hver af grupperne, så du får en bred, holistisk forståelse af det humanistiske, videnskabelige og kreative. Hvert fag afsluttes med en skriftlig eksamen, som bliver bedømt af en censor fra IB organisationen ud fra internationale kriterier og tildelt en karakter mellem 1 og 7.

De 6 faggrupper

Gruppe 1: Language and Literature

 • Danish A
 • English A
 • Self taught A

Gruppe 2: Language Acquisition

 • Danish B

Gruppe 3: Individuals and Societies

 • Economics
 • History
 • Psychology
 • Global Politics
 • Business Management
 • Environmental Systems and Societies

Gruppe 4: Sciences

 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Environmental Systems and Societies
 • Computer Science

Gruppe 5: Mathematics

 • Analysis and Approaches
 • Applications and Interpretation

Gruppe 6: The Arts

 • Visual Arts
 • Film

 

IB Diplomas tre kernefag

Udover dine fag består IB Diploma uddannelsen af tre kernefag:

 1. CAS-programmet

  Som en særlig del af IB Diploma uddannelsen skal du gennemgå CAS-programmet, som tager mindst 18 måneder. CAS er en forkortelse af Creativity, Activity og Service, og forløbet er en forudsætning for, at du kan gennemføre uddannelsen. CAS-programmet kan kombineres med skolens øvrige tilbud, da du skal deltage i kreative aktiviteter, udfolde og udfordre dig fysisk og hjælpe andre mennesker gennem ulønnet, frivilligt arbejde. Formålet med programmet er at øge din selvforståelse og vise, at du kan mere end du selv tror.

 2. Extended Essay

  Du skal lave et fagligt forskningsprojekt i løbet af dine to år. Projektet kræver udforskning og nærstudie af dit valgte emne og lærer dig afgørende, akademiske færdigheder, som du vil få brug for på en videregående uddannelse.

 3. Theory of Knowledge (videnskabsteori)

  TOK er et fag, der lærer dig at sammenligne, skelne og forene de akademiske discipliner. Du træner kritisk tænkning, lærer om videnskabens natur og menneskets måde at opfatte videnskab på.

 

Mere information

Informationer fra IBO

Du kan finde mange informationer hos IB Organisationen, der udstikker de internationale retningslinjer og krav i forbindelse med Diploma uddannelsen.