Herlufsholm Luftfoto 2020

Sikke et skoleår!

19/7-2023
Det var med stor glæde og en vis portion vemod, da vi sagde farvel til elever på 9. og 10. årgang, som fortsætter på en anden ungdomsuddannelse end vores STX og IB, og da vi dimitterede alle 3.g’erne i Herlufsholm Kirke.
Især 3.g'erne, som har været en helt særlig årgang. De vil gå over i skolens historie som de diple, der har oplevet de største forandringer - på den korteste tid. De var over få måneder med til at flytte Herlufsholm flere år ud i fremtiden, og samtidig udviste de en modenhed og refleksion langt ud over, hvad der kunne forventes af nogen i deres alder.
Vi har haft et travlt år, og en opremsning af milepæle vil gøre det her opslag alt for langt. Vi vil dog alligevel dele et par ting, som kendetegner stemningen på skolen frem mod det kommende skoleår:
✅ Ingen gymnasieelever er ifølge Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling gladere for at gå i skole end Herlufsholms diple.
✅ Frafaldet på kostskolen er rekordlavt på blot 3 procent.
✅ Årgang '23 har med 8,2 haft det højeste eksamensgennemsnit i skolens historie, hvis man ser bort fra det mærkelige Corona-år med næsten ingen afsluttende eksaminer.
✅ Vi har venteliste på vores sommerskole, der finder sted fra 16.-30 juli.
Sjællandske har skrevet lidt om det her: