Herlufsholm Luftfoto 2020

Sovesalene på Herlufsholm omdannes til fællesrum

08/3-2023

Sovesalene på Herlufsholm omdannes til nye fællesrum, som skal give eleverne de bedste faciliteter for fællesskab, samvær og udvikling. Fremover vil kosteleverne som udgangspunkt sove på enkeltværelser eller i nogle tilfælde med op til to værelseskammerater. Elevernes ideer og ønsker bliver styrende for indretningen af de nye fællesrum.

Herlufsholm moderniserer løbende skolens rammer og har både bygget moderne science-skolebygninger, multihal med fitnesscenter, dansesal, nyt skolekøkken samt forbedret de udendørs idrætsfaciliterer. Som led i skolens arbejde med at forbedre elevkultur og trivsel er det nu elevgårdene, der skal renoveres, og sovesalene omdannes til nye fællesrum. Disse skal danne rammerne for både faglige og sociale elevaktiviteter, og formålet er at give eleverne de bedste faciliteter for fællesskab, samvær og udvikling.

Rektor, Gitte Nørgaard, siger:

”Vi vender de sovende fællesskaber til vågne fællesskaber. Vi kan se, at rigtigt mange kostelever sover på deres værelse, og samtidig efterspørger eleverne plads, hvor de kan læse lektier sammen og hygge sig sammen. Derfor har vi set på, hvordan vi kan udnytte lokalerne til at skabe endnu bedre rammer på elevgårdene. For vores kostelever er skolen også deres hjem, og derfor er det vigtigt, at de har gode og hyggelige faciliteter til deres fritid, og som samtidig vil gavne fællesskabet på tværs af både årgange og elevgrupper.”

Efter sommerferien vil alle kostelever derfor enten sove på eget værelse eller for de yngste elevers vedkommende på et værelse, som deles med en til to jævnaldrende af samme køn.

Elever med på råd

Ledelsen på Herlufsholm har været i tæt dialog med skolens elever om, hvordan lokalerne fra sovesalene kan bruges fremadrettet. Eleverne har blandt andet foreslået og efterspurgt fælles filmstue, flere muligheder for studieområder, hobby- og spilrum, projektrum samt fælles spisefaciliteter.

Ombygningen af elevgårdene vil ske med respekt for de fredede og historiske dele af de gamle bygninger. Det vil derfor ske i tæt samarbejde med arkitekter, som har indgående erfaring med netop den type renoveringer.

Skolen har allerede gennemgået de nuværende læseværelser med arkitekter, der har givet bud på, hvordan elevværelserne kan ombygges, så eleverne kan få hyggelige værelser.

Herlufsholm skal være både nyskabende og moderne, og samtidig holde fast i det, der har gjort skolen til noget særligt i generationer. Der arbejdes på at få finansieringen på plads nu, og ombygningen forventes at påbegynde i løbet af 2023.

”Selvom Herlufsholm har mere end 450 års historie, er det vigtigt, at vi følger med tiden. Derfor er elevinddragelse i implementeringen af så vigtige ændringer også nøglen til, at eleverne kommer til at trives endnu bedre. De nye fællesrum giver mulighed for mere interaktion og fællesskab på tværs af elevgårde og mellem kost- og dagelever. Med de nye faciliteter bliver de ekstraordinære rammer på Herlufsholm endnu bedre til gavn for både nuværende og fremtidige elever,” siger rektor Gitte Nørgaard.

 

Se illustrationer af ombygningen nedenfor.