Dimission 3.jpg

Adgangsbevis til din fremtid

Herlufsholm Skole er en faglig stærk skole.

Dels har vi et lærerkollegium, der brænder for deres fag og for at udvikle de unge både fagligt og personligt, og dels oplever vi hos den enkelte elev et ønske om at forbedre sit niveau og være i konstant positiv udvikling.

Grundskolen

232 elever går i grundskolen på Herlufsholm. Det giver en klassekvotient på 19,3.

Folkeskolens afgangseksamen 2022:
Eleverne i 9. klasse opnåede et gennemsnit på 8,9 i de bundne prøver.
Eleverne i 10. klasse opnåede et gennemsnit på 8,6 skriftligt og 10,8 mundtligt.

93,8% af vores grundskoleelever startede på en ungdomsuddannelse. Landsgennemsnittet var på 87,2%.
Gå til UVM's database for at se statistik for videre uddannelse efter 9. klasse.
Læs mere om grundskolen her.

STX samt Pre-IB og IB

Klik nedenfor for at komme direkte til Børne- og Undervisningsministeriets overbliksvisning for Herlufsholm gymnasium:

STX

Pre-IB

IB

STX

269 elever går på STX på Herlufsholm. Det giver en klassekvotient på 19,3.

STX 2022: Eleverne bestod med et eksamensgennemsnit på 8,1. 

Se UVM's overbliksbillede for Herlufsholms gymnasium her og fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid her
Gå til UVM's database for at se statistik for videre uddannelse efter gymnasiet.

 

IB Diploma

IB 2022: Eleverne bestod med et gennemsnit på 34,3. 

Se eksamensresultaterne for Herlufsholms IB Diploma her.

Læs mere om IB Diploma her.