1 (1)

Trivsel på Herlufsholm

11/3-2022

På Herlufsholm Skole har vi i de seneste år iværksat en række initiativer, der fremmer skolens strategiske mål omkring høj faglighed, personlig udvikling og bæredygtighed. Vi ser det som vores fornemste opgave at skabe et miljø, hvor elever trives, udfordres og udvikler sig, samt at skabe en kultur hvor elever og forældre trygt kan henvende sig vedrørende negative samspil mellem elever, der kan udvikle sig til mobning eller krænkende adfærd. Vi er på skolen meget opmærksomme på, at vores elever er i en særlig periode af deres liv, en dannelsesfase, hvor det er naturligt at afsøge grænser, og at der i den forbindelse vil opstå konflikter og situationer, når elever kommer i klemme og har brug for redskaber og støtte fra voksne, de har tillid til. Det er et  kontinuerligt arbejde på enhver skole. Vi søger konstant at udvikle skolen både fagligt, pædagogisk og socialt, så vi følger med tidens udfordringer, sådan som de påvirker ungelivet. For at opnå de bedste resultater samarbejder vi med eksterne konsulenter, ligesom vi udvikler vores egne modeller for at kunne støtte eleverne, samtidig med at vi tilbyder gode rammer for et udviklende ungdomsliv.

Du kommer direkte til vores trivselsunivers på hjemmesiden ved at klikke her. Her kan du læse om alle vores trivselsindsatser, og nederst på siden møder du vores sygeplejerske, ungerådgiver og trivselslærer, som er centrale personer, eleverne altid kan gå til.