På Herlufsholm forsøger vi at inspirere elevernes nysgerrighed

Life Science

Innovation og teknologi med fokus på medicinalbranchen

Studieretningen Life Science på Herlufsholm er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med medicinalfirmaet Bristol-Myers Squibb og Københavns Universitet med det formål at inspirere og kvalificere til en videre karriere inden for naturvidenskaben. I løbet af studieretningsforløbet vil der blive arbejdet med eksempelmateriale fra medicinalbranchen og blive perspektiveret hertil, dette inden for et samfundsmæssigt såvel som et erhvervsfagligt perspektiv. Eleverne får mulighed for at indgå i projekter i samarbejde med virksomheder og herigennem arbejde med autentiske problemstillinger samt møde rollemodeller inden for en branche, som spænder bredt.


Studieretningens opbygning

I Life Science indgår foruden de obligatoriske fag samt studieretningsfagene matematik A, fysik B og BioTek A også faget erhvervsøkonomi C. Fagene er valgt for at kunne støtte bedst muligt op om studieretningens profil. De temaer, der kan arbejdes med inden for Life Science, spænder bredt - fra udvikling af nye medikamenter, behandlingsformer og hjælpemidler til økonomiske prioriteringer i sundhedsvæsenet og etiske overvejelser i forbindelse hermed. En række fag har i studieretningen en særlig rolle i forhold til at tage initiativ til og indgå i forløb med Life Science-temaer.

Disse fag, som vi kalder Life Science-fag, er:

matematik A, BioTek A, fysik B, samfundsfag C, erhvervsøkonomi C, religion C og idræt C.

Øvrige fællesfag støtter op om de valgte temaer i det omfang, det er muligt, inden for fagenes rammer.


Planer for studieretningen

  • Gæsteforelæsninger, workshops og masterclasses på og uden for skolen
  • Målrettede virksomhedsbesøg og universitetsbesøg
  • Studieture med Life Science-indhold
  • Mulighed for praktikophold i forbindelse med SRP
  • Arbejde med innovation og projektforløb
  • Deltagelse i talentprogrammer

 

Valgfag
Eleverne kan have enten fysik, kemi, engelsk, tysk, fransk eller spansk på A-niveau. Alternativt vælges et af skolens udbudte valgfag på C- eller B-niveau:
Samfundsfag B, idræt B, filosofi C, psykologi C, erhvervsøkonomi C, musik C, billedkunst C, informatik C, arkitektur og design C eller dramatik C.