Herlufsholm Luftfoto 2020

Ændringer i ledelsen på Herlufsholm

22/12-2023

Ændringer i ledelsen på Herlufsholm

Herlufsholms forstander Jon Stokholm og rektor Gitte Nørgaard stopper begge med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsesmedlem Olav Storm Johannesen og bestyrelsesmedlem Anya Eskildsen har endvidere tilkendegivet, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer næstformand Hermann Haraldsson som fungerende formand, og som fungerende rektor konstitueres vicerektor Martin Arvedlund.

”Gennem det seneste halvandet år har skolen taget en lang række initiativer til at forbedre elevernes trivsel, og de første målinger viser en positiv udvikling i elevernes trivsel. Det glæder jeg mig meget over.

Når det er sagt, har det været en meget hård og slidsom periode. Forandringerne har krævet meget af rektor og bestyrelsen,” udtaler konstitueret formand Hermann Haraldsson.

”Jeg vil gerne takke Jon Stokholm, Olav Storm Johannesen og Anya Eskildsen for deres indsats i Herlufsholms bestyrelse. Jeg ønsker dem alt det bedste fremover, og jeg er sikker på, at de alle tre ønsker det bedste for Herlufsholm,” afslutter konstitueret formand Hermann Haraldsson.

"Gitte Nørgaard har med stort mod og engagement ledet Herlufsholm Skole i en meget vanskelig periode. Hun har sikret, at skolen fik gennemført de nødvendige forandringer for at fremme tryghed og trivsel for alle elever. Det har været en meget vigtig opgave, som Gitte har gjort alt for at løse, og vi kan nu se, at mange ting bevæger sig i den rigtige retning. Det er i høj grad Gittes fortjeneste, og det fortjener hun stor ros for. Selvom vores veje nu skilles efter gensidig aftale, så ønsker jeg Gitte alt det bedste på hendes videre færd,” udtaler konstitueret formand Hermann Haraldsson.

Som fungerende rektor konstitueres vicerektor Martin Arvedlund indtil det afklares, hvordan skolens daglige ledelse skal sammensættes fremadrettet.

”Jeg er taknemmelig for, at Martin Arvedlund vil træde til, fordi han kender skolen godt og med sin erfaring vil kunne sikre, at skolen fortsætter ufortrødent med at gennemføre de initiativer, som skal sikre, at Herlufsholm bliver en god og tryg skole for alle elever,” fastslår konstitueret formand Hermann Haraldsson.  

Det er forventningen, at bestyrelsen først i 2024 påbegynder processen med at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Det forventes, at der vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen. Indtil da består bestyrelsen af:

  • Hermann Haraldsson, konstitueret formand
  • Paul Østergaard, bestyrelsesmedlem
  • Helle Reedtz-Thott, forældrerepræsentant
  • Christoffer Truelsen, forældrerepræsentant
  • Dorte Carlsen Møller, medarbejderrepræsentant
  • Steen H. Christensen, medarbejderrepræsentant

 

Se: Ny måling: Positiv udvikling i elevtrivsel på Herlufsholm (marts 2023)

 

Kontaktoplysninger:

Herlufsholm Skole og Gods, kommunikation

Anne Kirstine Rahr Lindbom

akl@herlufsholm.dk eller +4523922898