Herlufsholm Luftfoto 2020

Nye bestyrelsesmedlemmer skal løfte fokus på trivsel og læring på Herlufsholm

08/2-2024

Nye bestyrelsesmedlemmer skal løfte fokus på trivsel og læring på Herlufsholm

Det er indstillet, at konstitueret formand Hermann Haraldsson bliver ny formand for bestyrelsen og dermed forstander på Herlufsholm Skole og Gods. Derudover er bestyrelsen på Herlufsholm blevet fuldtallig igen, idet tre nye bestyrelsesmedlemmer er blevet udpeget. Det drejer sig om professor ved Københavns Universitet, Peter Kurrild-Klitgaard, pædagogisk konsulent på DTU, Ditte Strunge Sass og skoleleder på Krebs’ Skole, Mikael Fink-Jensen.

I den forbindelse udtaler konstitueret forstander Hermann Haraldsson:

"I rekrutteringsprocessen har vi fokuseret meget på, hvilke bestyrelseskompetencer Herlufsholm har brug for til at fortsætte den nødvendige udvikling af skolen. Samtidig er det afgørende for mig, at den nye bestyrelse kan skabe stabilitet og ro om Herlufsholm – især for elevernes og medarbejdernes skyld."

"Skolens nye bestyrelsesmedlemmer bidrager hver især med væsentlige kompetencer indenfor uddannelse, læring, trivsel og faglighed i ungemiljøer. Det er afgørende kompetencer for en skole som Herlufsholm, og de vil være med til at løfte Herlufsholms fokus på trivsel og læring yderligere."

"Samtidig har vi sammensat en bestyrelse, hvor mange bestyrelsesmedlemmer har kendskab til Herlufsholm enten som tidligere dag- eller kostskoleelever eller som forældre til nuværende elever. Det er bevidst, fordi mennesker med tilknytning til Herlufsholm har den nødvendige indsigt i, hvad der fungerer på skolen, og hvad der bør ændres, så skolen følger med tiden."

"I bestyrelsen har vi givet hinanden håndslag på at fortsætte den nødvendige udvikling af Herlufsholm. Det er vores pligt og ansvar at sikre, at Herlufsholm bliver en fantastisk skole, hvor alle elevers hverdag er præget af tryghed, trivsel og høj faglighed. Det vil også være afgørende, når vi inden så længe begynder processen med at finde skolens nye rektor."

Kort om Ditte Strunge Sass:
Ditte Strunge Sass har en PhD i Pædagogisk Antropologi fra Brunel University i London. Hun har været adjunkt på Mahidol University International College i Bangkok samt ekstern lektor på Aarhus og Københavns Universitet. Siden 2021 har hun arbejdet som pædagogisk konsulent på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, hvor hun har ansvar for DTU’s adjunkt pædagogikum og strategisk samarbejde om pædagogik og didaktik med Europas førende tekniske universiteter. Du kan læse Dittes Trolletale her

Kort om Peter Kurrild-Klitgaard:
Peter Kurrild-Klitgaard er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han har udgivet en lang række bøger og artikler, ligesom han deltager i den offentlige debat bl.a. som skribent i Berlingske Tidende. Han er blevet kåret som årets underviser på Københavns Universitet og har derudover været tilknyttet en række andre universiteter i ind- og udland som forsker og underviser.

Kort om Mikael Fink-Jensen:
Mikael Fink-Jensen har i næsten 30 år været skolebestyrer for Krebs’ Skole på Østerbro i København. Her leder han en privat grundskole med ca. 400 elever fra 0.-9. klasse, som udmærker sig ved at være rodfæstet i traditioner og fokuseret på at bibringe eleverne et solidt bogligt fundament i en tryg ramme. Mikael Fink-Jensen har studeret teologi på Københavns Universitet og King’s College i London.

 

Bestyrelsens sammensætning:
• Hermann Haraldsson, konstitueret forstander
• Paul Østergaard, forretningskyndig
• Peter Kurrild-Klitgaard, uddannelseskyndig
• Ditte Strunge Sass, uddannelseskyndig
• Mikael Fink-Jensen, uddannelseskyndig
• Helle Reedtz-Thott, forældrerepræsentant
• Christoffer Truelsen, forældrerepræsentant
• Dorte Carlsen Møller, medarbejderrepræsentant
• Steen H. Christensen, medarbejderrepræsentant

For yderligere oplysninger:

Anne Kirstine Rahr Lindbom, kommunikationsansvarlig Herlufsholm, tlf. 23 92 28 98 eller mail akl@herlufsholm.dk